Poniżej prezentowane są aktywności, działania oraz zainteresowania Naszych Uczniów.

Dzielenie się tym ma na celu zainspirowanie innych oraz ukazanie jak szerokie mogą być dziedziny zamiłowań i upodobań, w których dzieci się rozwijają oraz poszerzają swoją wiedzę i umiejętności.