Dzień Tolerancji

16 listopada 2018 obchodziliśmy w szkole Dzień Tolerancji, który został zorganizowany przez Szkolny Klub Wolontariatu. Święto to ustanowione przez UNESCO w 1995 roku ma na celu promowanie szacunku, akceptacji i uznania bogactwa różnorodności kultur na świecie. Jest to odpowiedź na rosnącą falę wszelakiej nietolerancji, takiej jak rasizm czy antysemityzm (źródło: www.kalbi.pl).

SKW ogłosiło konkurs , który odbył się dwóch kategoriach:

  1. Klasowy na temat: „Tolerancja – drogą do zrozumienia”
  2. Indywidualny na temat: „Tolerancja – jesteśmy różni, ale każdy z nas jest wyjątkowy”

W związku z tym, że był to Dzień Tolerancji nie było miejsc i każda klasa, która wzięła udział w konkursie otrzymała słodką nagrodę za udział, tj. klasy 1, 2, 4, 5, 6, 7. Natomiast w kategorii indywidualnej nagrodę otrzymała Martyna Nalepa z klasy 5.

zdjęcia prac Uczniów