Razem możemy więcej…

Rada Rodziców

Przewodnicząca: Anna Pietrus

Zastępca przewodniczącego: Magdalena Nycz

Drodzy Rodzice
 
Rodzice z wybranych przez Państwa trójek klasowych tworzą Radę Rodziców. Rada ma za zadanie brać udział w życiu szkoły tak, aby podnosić komfort nauki naszych dzieci, ułatwiać ich integrację, rozwój zainteresowań oraz wpływać na poprawę bezpieczeństwa w szkole. Do realizacji tych zadań niezbędne jest zaangażowanie osobiste rodziców oraz środki zebrane na funduszu Rady Rodziców.
 
Składka w roku szkolnym 2022/2023 na komitet Rady Rodziców  – wynosi: 30 zł na Rodzinę.
 
Z pieniędzy tych będą korzystać pośrednio lub bezpośrednio nasze dzieci, czy przez udział w imprezach, otrzymywanie nagród, czy przez ulepszenie wyposażenia naszej szkoły.
 
Wpłaty prosimy dokonywać do końca października 2022 r. bezpośrednio na konto szkoły SKO
 
                                     Nr 84 1020 5138 0000 9302 0157 6230.
w tytule przelewu prosimy podać nazwisko Rodziny.

Środki zebrane z wpłat rodziców tworzą fundusz Rady Rodziców i są później rozdysponowywane na potrzeby dzieci naszej szkoły.

 
 
Drodzy Rodzice, ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków jest dobrowolne i to od Was zależy czy ubezpieczycie dziecko, a jeśli tak to, w jakim towarzystwie.
Wychodząc jednak naprzeciw Rodzicom, wzorem roku ubiegłego Rada Rodziców, w imieniu rodziców zawrze umowę ubezpieczenia od NNW z Aviva.
Koszt ubezpieczenia:  to 59 zł na rok
Ubezpieczenie obowiązuje: od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r.
Zakres ubezpieczenia obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków, jakie mogą wydarzyć się podczas:
– nauki
– w drodze z domu do szkoły, szkoły do domu,
– w życiu prywatnym,
– podczas uprawiania sportu w ramach rekreacji, lub rehabilitacji (np. karate, judo, w ramach SKS i UKS, w pozaszkolnych klubach sportowych),
– 24 godzinna ochrona na terenie całego świata.
 
Jeśli jesteście zainteresowani ubezpieczeniem prosimy o zapoznanie się z niezbędnymi, załączonymi poniżej dokumentami.Wydrukować deklaracje lub jest możliwość odebrania gotowych druków w sekretariacie naszej szkole. Gotowe wypełnione dokumenty zostawiamy w sekretariacie szkoły.
 
Termin wpłaty: 20 września 2022
Wpłaty dokonujemy na konto bankowe Rady Rodziców podając imię i nazwisko dziecka oraz klasę:
Numer konta: 84 1020 5138 0000 9302 0157 6230
 

Druki do pobrania:

Deklaracja Twoje Dziecko NNW_PL_Allianz-2022

karta z zalacznikiem_2022

Polisa 2022

Ulotka Twoje dziecko