Wymagania edukacyjne

dla uczniów klas 0 – 3

Klasa 0

W klasie „0” uczniowie z Edukacji Domowej nie zdają egzaminu.

Język angielski

Podstawa programowa

Treści edukacyjne

Wymagania edukacyjne

Religia

Podstawa programowa

Treści edukacyjne

Wymagania edukacyjne

Klasa 1

Edukacja wczesnoszkolna

Język angielski

Podstawa programowa

Treści edukacyjne

Wymagania edukacyjne

Religia

Podstawa programowa

Treści edukacyjne

Wymagania edukacyjne

Klasa 2

Edukacja wczesnoszkolna

Podstawa programowa

Treści edukacyjne

Wymagania edukacyjne

Język angielski

Podstawa programowa

Treści edukacyjne

Wymagania edukacyjne

Religia

Podstawa programowa

Treści edukacyjne

Wymagania edukacyjne

Klasa 3

Edukacja wczesnoszkolna

Podstawa programowa

Treści edukacyjne

Wymagania edukacyjne

Język angielski

Podstawa programowa

Treści edukacyjne

Wymagania edukacyjne

Religia

Podstawa programowa

Treści edukacyjne

Wymagania edukacyjne