Wymagania edukacyjne

dla uczniów klas 7 – 8

Klasa 7

Geografia

Podstawa programowa

Treści edukacyjne

Wymagania edukacyjne

Forma egzaminu

Informatyka

Podstawa programowa

Treści edukacyjne

Wymagania edukacyjne

Kryteria oceniania

Muzyka

Podstawa programowa

Treści i wymagania edukacyjne

Plastyka

Podstawa programowa

Treści edukacyjne

Wymagania edukacyjne

Wychowanie fizyczne

Religia

Podstawa programowa

Treści edukacyjne

Wymagania edukacyjne

Kryteria oceniania

Forma egzaminu

Język hiszpański

Podstawa programowa

Wymagania edukacyjne

Forma egzaminu

Język rosyjski

Klasa 8

Geografia

Podstawa programowa

Treści edukacyjne

Wymagania edukacyjne

Forma egzaminu

Informatyka

Podstawa programowa

Treści edukacyjne

Wymagania edukacyjne

Kryteria oceniania

Wychowanie fizyczne

Religia

Podstawa programowa

Treści edukacyjne

Wymagania edukacyjne

Kryteria oceniania

Forma egzaminu

Język hiszpański

Podstawa programowa

Wymagania edukacyjne

Forma egzaminu

Język rosyjski