Wymagania edukacyjne

dla uczniów klas 4 – 6

Klasa 4

Informatyka

Podstawa programowa

Treści edukacyjne

Wymagania edukacyjne

Kryteria oceniania

Forma egzaminu

Muzyka

Podstawa programowa

Treści i wymagania edukacyjne

Plastyka

Podstawa programowa

Treści edukacyjne

Wymagania edukacyjne

Wychowanie fizyczne

Religia

Podstawa programowa

Treści edukacyjne

Wymagania edukacyjne

Kryteria oceniania

Klasa 5

Geografia

Podstawa programowa

Treści edukacyjne

Wymagania edukacyjne

Forma egzaminu

Informatyka

Podstawa programowa

Treści edukacyjne

Wymagania edukacyjne

Kryteria oceniania

Forma egzaminu

Muzyka

Podstawa programowa

Treści i wymagania edukacyjne

Technika

Podstawa programowa

Treści edukacyjne

Wymagania edukacyjne

Plastyka

Podstawa programowa

Treści edukacyjne

Wymagania edukacyjne

Wychowanie fizyczne

Religia

Podstawa programowa

Treści edukacyjne

Wymagania edukacyjne

Kryteria oceniania

Klasa 6

Geografia

Podstawa programowa

Treści edukacyjne

Wymagania edukacyjne

Forma egzaminu

Informatyka

Podstawa programowa

Treści edukacyjne

Wymagania edukacyjne

Kryteria oceniania

Forma egzaminu

Muzyka

Podstawa programowa

Treści i wymagania edukacyjne

Technika

Podstawa programowa

Treści edukacyjne

Wymagania edukacyjne

Plastyka

Podstawa programowa

Treści edukacyjne

Wymagania edukacyjne

Wychowanie fizyczne

Religia

Podstawa programowa

Treści edukacyjne

Wymagania edukacyjne

Kryteria oceniania