Uwaga!

Tymczasowy numer do Sekretariatu

607 248 858

Niepubliczna
Szkoła Podstawowa

z Oddziałami Integracyjnymi w Rękowie