AKTYWNI – Stowarzyszenie Wsparcia i Rozwoju Regionu to organizacja społeczna powołana z inicjatywy mieszkańców okolicznych wsi: Rękowa, Olbrachtowic i Starego Zamku.

Decyzja o jego utworzeniu była bardzo szybka, bowiem wiązała się z likwidacją Szkoły Podstawowej w Rękowie.


Celem działania naszego Stowarzyszenia jest:

  1. Wspieranie rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi: Ręków, Olbrachtowice, Stary Zamek oraz innych wsi i małych miast Regionu, które zgłoszą się z prośbą o wsparcie;
  2. Integracja mieszkańców wsi i małych miast, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu;
  3. Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.

Od września Stowarzyszenie prowadzi Niepubliczną Szkołę Podstawową w Rękowie wraz z oddziałem przedszkolnym dla dzieci 5-6-letnich, a od 01 grudnia 2011r. Niepubliczny Oddział Wychowania Przedszkolnego dla dzieci 3-4-letnich, mieszczący się w budynku szkoły.


Zarząd Stowarzyszenia:

  • Joanna Rudel – Tarnawa – prezes
  • Olga Guściora – wiceprezes
  • Alicja Solecka- skarbnik

Komisja Rewizyjna:

  • Anna Pietrus – przewodnicząca
  •                          – członek

Zobacz Statut_stowarzyszenia >>