AKTYWNI – Stowarzyszenie Wsparcia i Rozwoju Regionu zaprasza do złożenia oferty cenowej
na trzy monitory interaktywne dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi,
przy ul. Nasławickiej 21 w Rękowie.

AKTYWNI – Stowarzyszenie Wsparcia i Rozwoju Regionu

ul.  Nowa 5

55-050 Sobótka

Zapytanie nr 1/2018

Ręków, 29 maja 2018 r.

Zapytanie ofertowe

Zamawiający: AKTYWNI – Stowarzyszenie Wsparcia i Rozwoju Regionu zaprasza do złożenia oferty cenowej
na trzy monitory interaktywne dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi,
przy ul. Nasławickiej 21 w Rękowie.

Opis przedmiotu zamówienia

 1. Szczegółowy zakres:

 1. Specyfikacja

. Monitor interaktywny o parametrach nie mniejszych niż:

 • Przekątna ekranu min. 55” przy proporcjach 16:9
 • Wymiary ekranu min. 1205 mm x 680 mm
 • Typowa jasność ekranu min. 350 cd/m2
 • Typowy kontrast min. 1200:1
 • Natywna rozdzielczość matrycy min. 3840 x 2160 pikseli przy 60Hz
 • Czas reakcji matrycy max. 9ms
 • Kąty widzenia: min. 178 stopni
 • Minimum 10 bitowa paleta kolorów – możliwość wyświetlenia do 1,07 mld kolorów
 • Żywotność matrycy min. 30 000 h
 • Matryca zabezpieczona szybą o grubości min. 4mm oraz twardości min. 7 w skali Mohsa
 • Technologia dotykowa pozycjonowanie w podczerwieni
 • Jednoczesna obsługa min. 20 punktów dotyku
 • Czas reakcji na dotyk max 15ms
 • Dokładność dotyku nie większa niż 2mm
 • Rozdzielczość dotyku min. 32760 x 32760 punktów
 • Kompatybilność z HID, praca pod kontrolą min. Systemów z rodziny Microsoft Windows (10/8.1/8/7) oraz możliwość pracy pod kontrolą Linux, Android oraz Mac OS X
 • Komunikacja z zewnętrznym komputerem poprzez port USB
 • Wbudowane głośniki min. 2 x 12W
 • Wbudowane złącza:
  • Minimum 2 x USB 3.0 (z czego minimum 1 port USB 3.0 dostępny na froncie obudowy)
  • Minimum 4 x USB 2.0 (z czego minimum 2 porty USB 2.0 dostępne na froncie obudowy)
  • Minimum 2 x HDMI wejściowe zgodne ze standardem HDMI 1.4
  • Minimum 1 x HDMI wejściowe zgodne ze standardem HDMI 2.0
  • Minimum 1 x HDMI wyjściowe
  • Minimum 1 x Display Port wejściowe
  • Minimum 1 x VGA (D-SUB 15 pin) wejściowe
  • Minimum 1 x audio mini jack 3,5mm wejściowe
  • Minimum 1 x RS232 dedykowany do zarządzania urządzeniem
  • Minimum 1 x RJ45 (Ethernet)
  • Minimum 1 x audio mini jack 3,5mm wyjściowe
  • Minimum 2 x USB 2.0 typu B dedykowane do obsługi interfejsu dotykowego
 • Monitor zasilany napięciem 100-240V
 • Pobór mocy nie większy niż 250W podczas pracy oraz nie większy niż 0,5W w trybie standby
 • Wymiary zewnętrzne nie większe niż 131 cm (szerokość) x 80 cm (wysokość) x 10,5 cm (grubość)
 • Wbudowane narzędzie do przeprowadzania testów pozwalające na udzielanie odpowiedzi poprzez urządzenia mobilne, działające na każdym źródle obrazu.
 • Waga urządzenia nie większa niż 33kg
 • Możliwość montażu monitora za pomocą uchwytu VESA 400×400 lub równoważnego
 • Wbudowany, zintegrowany z monitorem interaktywnym komputer o parametrach minimalnych:
  • Wydajność komputera min. 35 pkt w teście Mobile Linpack (należy dołączyć wydruk potwierdzający wynik; rezultat musi być dostępny na stronie http://linpack.hpc.msu.ru )
  • Procesor min. 2 rdzeniowy
  • Wbudowana pamięć RAM min. 2 GB
  • Wbudowana pamięć masowa min. 16GB
  • Wbudowana karta graficzna wspierając min. OpenGL ES 2.0
  • Zainstalowany system operacyjny w pełni kompatybilny z monitorem dotykowym oferujący pełną funkcjonalność urządzenia. System operacyjny w wersji min. 32 bitowej lub 64 bitowej, z graficznym interfejsem użytkownika oraz zainstalowaną min. Przeglądarką internetową, menedżerem plików oraz narzędziem do tworzenia adnotacji
 1. Data produkcji sprzętu 2018 rok
 2. Montaż i przeszkolenie kadry po stronie oferenta.
 1. Źródło finansowania zadania

 • Program rządowy „Aktywna tablica”

 • Środki własne Stowarzyszenia.

 
Termin realizacji zamówienia:
Od dnia podpisania umowy z Wykonawcą do 25 sierpnia 2018 roku

Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe

Ofertę cenową opracowaną na poniższym Formularzu prosimy przesłać w wersji elektronicznej na adres
biuro@stowarzyszenie-aktywni.pl do dnia 20 czerwca 2018 r.

Wybór Wykonawcy

Do realizacji zamówienia wybrany zostanie Wykonawca, którego oferta zdobędzie największą liczbę punktów w postępowaniu ofertowym.

Liczba punktów dla każdego oferenta zostanie obliczona wg poniższego wzoru określającego kryteria wyboru ofert.

O = K1 + K2

O – ocena złożonej oferty i-tej

K1 – kryterium 1: doświadczenie w realizacji podobnych prac. Gwarancje na wykonane prace.

 1. 30 punktów – za wykonanie wszystkich zadań.

K2 – kryterium 2: cena usługi

Punktacja w ramach kryterium nr 2 będzie ustalona wg poniższego schematu:

 • 70 punktów – za najniższą cenę brutto złożonej oferty;

 • 50 punktów – za każdą cenę poniżej najwyższej złożonej w postępowaniu;

 • 0 punktów – za cenę najwyższą złożoną w postępowaniu.

Maksymalna ocena złożonej oferty:

O = 30 + 70 = 100 punktów

Odbiór przedmiotu zamówienia

Wykonawca wykonywać będzie całość zamówienia na rzecz AKTYWNI – Stowarzyszenie Wsparcia
i Rozwoju Regionu, a adresem przekazywania przedmiotu zamówienia będzie Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Rękowie, przy ul. Nasławickiej 21.

Kontakt z Zamawiającym:

e-mail: biuro@stowarzyszenie-aktywni.pl

telefon: 71/3162691

adres: ul. Nasławicka 21, 55-050 Ręków

Z poważaniem

Dyrektor Szkoły

Joanna Rudel-Tarnawa

FORMULARZ OFERTOWY

Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………………..

Zarejestrowany adres Wykonawcy ………………..:………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nazwiska osób po stronie Wykonawcy uprawnionych lub upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy przy sporządzaniu niniejszej oferty

Numer telefonu: ……………………………… Numer faxu: ……………………………… e-mail: …………………………………

NIP : ………………………………………………….. REGON …………………………………….

LP.

Opis

Cena usługi

w

całym okresie netto

PLN

Cena usługi

w

całym okresie netto

PLN

1.

     
 

Cena przedmiotu zamówienia w PLN

   

Kryterium nr

Opis spełnienia kryterium

Wartość punktacji przypadająca na kryterium

1.    
2.    
RAZEM punkty    

Wykonawca dostarczy całość zamówienia do AKTYWNI – Stowarzyszenie Wsparcia i Rozwoju Regionu
z siedzibą przy
ul. Nasławicka 21, 55-050 Ręków.

Data Podpis Wykonawcy