01

Od 1 września 2016 roku  została zmieniona nazwa szkoły na

„Niepubliczną Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi w Rękowie”.

 

W Niepublicznej Szkole Podstawowej uczy się 121 uczniów zamieszkałych w Rękowie, Olbrachtowicach, Starym Zamku, Kryształowicach, Siedlakowicach, Mirosławicach oraz uczniów edukacji domowej.

W Niepublicznym Oddziale Przedszkolnym, roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego realizuje 38 dzieci 5-letnich i 6-letnich. Stowarzyszenie prowadzi również Niepubliczny Punkt Przedszkolny, do którego uczęszcza 21 dzieci (3 – 5-latki).


Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rękowie:

 • aktywnie uczestniczy w życiu środowiska,
 • współpracuje ze szkołami podstawowymi gminy Sobótka i Kobierzyce
 • podejmuje partnerstwo w realizacji przedsięwzięć z Ośrodkiem Kultury w Sobótce

Nasi uczniowie zdobywają laury w turniejach tenisowych, biegach terenowych i konkursach międzyszkolnych.


Kadra Pedagogiczna:

 • Agnieszka Ladra –   – wicedyrektor szkoły, nauczyciel plastyki i muzyki
 • Grażyna Skupin – edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, pedagog specjalny
 • Katarzyna Piętek – edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, terapeuta pedagogiczny, pedagog, oligofrenopedagog
 • Barbara Podgórska – edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
 • Celina Ścisłowska – edukacja wczesnoszkolna
 • Magdalena Mielczarek – edukacja wczesnoszkolna, logopeda
 • Jolanta Galacka – przyroda, geografia, wychowanie fizyczne
 • Alicja Solecka – matematyka
 • Ewelina Rączka – język angielski
 • Joanna Rudecka – język polski
 • Iga Zakrzewska-Morawek – język polski
 • Alicja Brzęcka – historia, WOS, religia
 • Paweł Oleasz- zajęcia komputerowe, informatyka
 • Piotr Kołodziej – zajęcia techniczne, technika
 • Czesław Chyła – fizyka
 • Witold Zięba -język niemiecki
 • Adriana Kleina – biologia, chemia, doradztwo zawodowe
 • Magdalena Pachar – psycholog
 • Agnieszka Pieluszyńska – neurologopeda, terapeuta integracji sensorycznej
 • ks. Jacek Żołądek – religia