01

Od 1 września 2016 roku  została zmieniona nazwa szkoły na

„Niepubliczną Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi w Rękowie”.

 

W Niepublicznej Szkole Podstawowej uczy się 121 uczniów zamieszkałych w Rękowie, Olbrachtowicach, Starym Zamku, Kryształowicach, Siedlakowicach, Mirosławicach oraz uczniów edukacji domowej.

W Niepublicznym Oddziale Przedszkolnym, roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego realizuje 38 dzieci 5-letnich i 6-letnich. Stowarzyszenie prowadzi również Niepubliczny Punkt Przedszkolny, do którego uczęszcza 21 dzieci (3 – 5-latki).


Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rękowie:

 • aktywnie uczestniczy w życiu środowiska,
 • współpracuje ze szkołami podstawowymi gminy Sobótka i Kobierzyce
 • podejmuje partnerstwo w realizacji przedsięwzięć z Ośrodkiem Kultury w Sobótce

Nasi uczniowie zdobywają laury w turniejach tenisowych, biegach terenowych i konkursach międzyszkolnych.


Kadra Pedagogiczna:

       

 • Agnieszka Ladra –   – wicedyrektor szkoły, nauczyciel plastyki i muzyki
 • Celina Ścisłowska – edukacja wczesnoszkolna
 • Magdalena Mielczarek – edukacja wczesnoszkolna
 • Jolanta Galacka – przyroda, geografia, wychowanie fizyczne
 • Alicja Solecka – matematyka
 • Ewelina Rączka – język angielski
 • Joanna Rudecka – język polski
 • Alicja Brzęcka – historia
 • Kamila Budzyń- zajęcia komputerowe
 • Piotr Kołodziej – zajęcia techniczne
 • Janusz Caban – chemia
 • Czesław Chyła – fizyka
 • Aleksandra Bajk- Czerwonka -język niemiecki
 • Adrianna Kleina – biologia
 • ks. Jacek Żołądek – religia