Wymagania edukacyjne

dla uczniów klas 7 – 8

Klasa 7

Matematyka

Podstawa programowa

Treści i wymagania edukacyjne

Forma egzaminu

Język niemiecki

Podstawa programowa

Treści edukacyjne

Wymagania edukacyjne

Forma egzaminu

Geografia

Podstawa programowa

Treści edukacyjne

Wymagania edukacyjne

Forma egzaminu

Informatyka

Podstawa programowa

Treści edukacyjne

Wymagania edukacyjne

Kryteria oceniania

Forma egzaminu

Muzyka

Podstawa programowa

Treści i wymagania edukacyjne

Plastyka

Podstawa programowa

Treści edukacyjne

Wymagania edukacyjne

Wychowanie fizyczne

Religia

Podstawa programowa

Treści edukacyjne

Wymagania edukacyjne

Kryteria oceniania

Forma egzaminu

Klasa 8

Matematyka

Podstawa programowa

Treści i wymagania edukacyjne

Forma egzaminu

Język niemiecki

Podstawa programowa

Treści edukacyjne

Wymagania edukacyjne

Forma egzaminu

Geografia

Podstawa programowa

Treści edukacyjne

Wymagania edukacyjne

Forma egzaminu

Informatyka

Podstawa programowa

Treści edukacyjne

Wymagania edukacyjne

Kryteria oceniania

Forma egzaminu

Wychowanie fizyczne

Religia

Podstawa programowa

Treści edukacyjne

Wymagania edukacyjne

Kryteria oceniania

Forma egzaminu