Talk and Help

Nasza szkoła pod przewodnictwem Pani Eweliny Rączki współpracuje w ramach międzynarodowego programu edukacyjnego „Talk and Help”.

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny Rozmawiasz-Pomagasz polega na organizacji wspólnych lekcji on-line, spotkań, warsztatów i projektów edukacyjnych pomiędzy szkołami w Polsce i innych krajach z partnerami z Afryki, Azji i Ameryki Południowej zrzeszonymi w GoodNetwork.

Partnerami szkół są organizacje społeczne, szkoły, ośrodki wychowawcze, sierocińce i misje reprezentowane przez wolontariuszy i koordynatorów GoodNetwork. Spotkania on-line odbywają się w wybranym języku obcym – angielskim, hiszpańskim i francuskim.

Wspólne lekcje poświęcone są:

– poznawaniu kultury, zwyczajów danego kraju oraz warunków życia,

– doskonaleniu umiejętności językowych,

– poznawaniu zainteresowań swoich rówieśników,

– uczą wrażliwości i empatii na potrzeby mniej posiadających,

– pozwalają nawiązywać przyjaźnie pomiędzy uczniami,

– wyzwalają kreatywność i pomysłowość uczniów poprzez organizację wydarzeń mających na celu okresową pomoc dla rówieśników w potrzebie i ich promocję w mediach społecznościowych.

Patronat nad projektem objęli m.in.: Rzecznik Praw Dziecka, Metropolia Górnośląsko-Zagłębiowska, prezydenci miast: Katowice, Chorzów, Zabrze, Dziennik Zachodni i Radio Katowice.

Nasza szkoła prowadzi lekcje online ze szkołą w Kenii – Kinya SHG Kisumu Kenya.

A my od trzech lat organizujemy Charytatywny Koncert Świąteczny na rzecz szkoły z Kenii.