TRADYCYJNY SAD

 

Skład zespołu

Koordynator – p. Adriana Kleina

Julia Suchecka – pisarz, mówca, plastyk

Alicja Kardasiewicz – informatyk

Hanna Maltańska – grafik, plastyk

Wiktoria Watras – plastyk, fotograf

Maja Siudek – fotograf

Wiktoria Czech – kronikarz

Karolina Wejman – kronikarz

 

Logo zespołu

28 lutego Pani Adriana Kleina przeprowadziła lekcję dla uczniów klasy 6 i 7 pt.:” Ogrodnik, rolnik, sadownik – hobby, czy zawód” dotyczącą znaczenia odmian starych drzew owocowych. 

Główne tezy wykładu, które zostały omówione:

1.Poznanie zawodów związanych z roślinami. 

Wniosek: Ogrodnictwo, rolnictwo i sadownictwo to zarówno dziedziny, w których można realizować się zawodowo, ale również można hobbystycznie. Każdy z nas może być ogrodnikiem, rolnikiem lub sadownikiem.

2.Wspólna burza mózgów na temat, czym jest tradycyjne drzewo. 

Wniosek: Jest to drzewo rodzime dla danego kraju, które jest integralną częścią dziedzictwa kulturowego danego państwa oraz stanowi ważną część bioróżnorodności.

3.Przedstawienie przez prowadzącą krótkiej historii sadownictwa w Polsce.

Wniosek: Sadownictwo w Polsce zmieniło się na przełomie lat.

4.Wspólna dyskusja na temat, czym jest tradycyjne drzewo owocowe i dlaczego tak ważne jest zachowanie tradycyjnych odmian.

Wniosek: Tradycyjne odmiany drzew owocowych są przystosowane do danego klimatu, odporne są na choroby i pasożyty, są łatwe do uprawy, gdyż nie mają dużych wymagań, ponadto posiadają charakterystyczne cechy, które można wykorzystać do ich przerobu.

5.Przedstawienie przez prowadzącą tradycyjnych odmian drzew owocowych: jabłoni, grusz, śliw, wiśni i czereśni podczas.

Wniosek: Uczniowie uświadomili sobie, że istnieją odmiany drzew owocowych i wielu do tej pory nie znali. 

6.Czas ożywić tradycje, ocalić od zapomnienia „stare” drzewa sadząc je młodymi rękami.

Wniosek: Każdy z nas może przywracać kulturę sadząc tradycyjne odmiany drzew owocowych.

7.Degustacja wybranych odmian jabłek.

Wniosek: Każda odmiana smakuje inaczej, ma inną konsystencję oraz soczystość.

Prezentacja do zajęć: LINK

Jednymi z postawionych przez szkołę celów jest edukacja przyrodniczo-ekologiczna lokalnego społeczeństwa oraz przywrócenie tradycyjnego obrazu wsi. Z tego powodu we września 2023 roku pani Dyrektor zatrudniła ogrodnika, który na co dzień służy nam wiedzą i pomocą.

W dniu 1 marca spotkaliśmy się całym zespołem, aby omówić działania związane z zasadzeniem drzew owocowych oraz przyszłej ich pielęgnacji.

Plan działań:

Wybranym terenem do posadzenia minisadu jest teren boiska wiejskiego w Rękowie.

Wybraliśmy 8 drzewek owocowych, aby każda członkini zespołu miała możliwość jego posadzenia.

Wybór drzewek:

  1. Jabłoń ‘Oliwka Czerwona’
  2. Jabłoń ‘Kronselska’
  3. Grusza ‘Dobra Szara’
  4. Grusza ‘Salisbury’
  5. Śliwa ‘Renkloda Zielona’
  6. Wiśnia Minister Podbielski
  7. Czereśnia Bladoróżowa
  8. Czereśnia Büttnera Czerwona

Opis planu rozwijania projektu:

W miarę możliwości zasadzimy inne tradycyjne odmiany drzew owocowych. Zostanie on wzbogacony w domki dla owadów oraz budki lęgowe dla ptaków.

Minisadem będą opiekować się uczniowie z koła przyrodniczego oraz przyrodniczej grupy warsztatowej. Ponadto w celach edukacyjnych zostaną włączeni uczniowie edukacji wczesnoszkolnej. Sad zostanie wykorzystany do edukacji z przedmiotów: biologia (budowa i rozwój roślin), chemii (badanie pH gleby i jej składu chemicznego), plastyki i techniki (nauka robienia przetworów z owoców). 

Bieżące informacje na temat przebiegu projektu