Zestaw podręczników

na rok szkolny 2023/2024

Podręczniki i ćwiczenia na wykazie znajdującym się poniżej dla kl. 1-8 są wypożyczane na dany rok szkolny z biblioteki szkolnej za darmo.

Podręczniki i ćwiczenia są wydawane uczniom na początku roku szkolnego.

Podręczniki uczniowie oddają na koniec roku szkolnego.  Ćwiczenia są bezzwrotne.

zestaw-podręczników-2023-2024

Religię rodzice zakupują we własnym zakresie.