04

Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi/ Przedszkole

Władze Szkoły

  • Dyrektor szkoły: mgr Joanna Rudel-Tarnawa
  • Wicedyrektor szkoły:  Agnieszka Ladra

Stowarzyszenie Aktywni