"Podaruj nam skrawek przyszłości" Przekaż nam swoje 1,5% KRS 0000388306

Darowizny można dokonać też na rachunek bankowy stowarzyszenia

PKO BP 25 1020 5138 0000 9202 0170 0434