Mindfulness w Rękowie

Jutro dzień prezentów dla dzieci…

Mindfulness w Rękowie

Z myślą o poprawieniu dobrostanu naszych uczniów, wyposażeniu ich w narzędzia do radzenia sobie z emocjami w trudnych, stresujących sytuacjach oraz podwyższeniu ich potencjału poznawczego nasza szkoła bierze udział w pilotażowym programie:

UWAŻNA SZKOŁA to projekt pilotażowego wprowadzenia do klas VI – VIII szkół podstawowych programu Czas na Uważność w formie nowatorskich zajęć psychoedukacyjnych z zakresu profilaktyki uniwersalnej prowadzonych na godzinach wychowawczych. Wdrożenie programu do kontekstu szkolnego jest przejawem nowoczesnego spojrzenia na edukację.” 

Koordynatorem programu w szkole jest p. Grażyna Skupin, która wraz z p. Adą Kleiną oraz p. Katarzyną Piętek ukończyły szkolenie podstawowe dla nauczycieli: Trening Mindfulness MBTT (Mindfulness-BasedTeacher Training) i po szkoleniu specjalistycznym będą realizowały program Czas na Uważność w naszej szkole w I półroczu nowego roku szkolnego 2021/ 2022.

Więcej na temat założeń projektu: LINK

Więcej o uważności oraz o tym czym jest, a czym nie jest mindfulness: LINK