„Kierowcy dzieciom”, czyli spotkanie o bezpieczeństwie na drodze

W  dniu 24 listopada w ramach projektu „Kierowcy dzieciom” i na zaproszenie Pani Pauliny Kurtycz gościliśmy w naszej szkole kierowcę ciężarówki oraz policjantów. Spotkanie miało głównie na celu uświadomić młode pokolenie o niebezpieczeństwach czyhających na drodze oraz jak być na niej bezpiecznym.

Podczas rozmowy dowiedzieliśmy się i doświadczyliśmy ile widzi kierowca z kabiny i czym są martwe strefy, a także dlaczego i po co należy nosić odblaski. Uczniowie otrzymali takie odblaski od organizatorów projektu. Na koniec policjanci opowiedzieli o przepisach ruchu drogowego.

Martwa strefa, czyli czego kierowca ciężarówki nie widzi z kabiny

Pamiętajcie!!!

Nie wolno wchodzić pod jadący pojazd!!! – nawet na przejściu dla pieszych – to jest wtargnięcie!

Ogranicz zaufanie kierowcy!!! – nie zakładaj, że kierowca cię widzi – może mieć ograniczoną widoczność np. przez warunki pogodowe lub oślepienie przez światła kierowców jadących z naprzeciwka.

Noś odblaski!

Przepisy ruchu drogowego (wybrane):

Art. 11.

1. Pieszy jest obowiązany korzystać z drogi dla pieszych lub drogi dla pieszych i rowerów, a w razie ich braku – z pobocza. Jeżeli nie ma pobocza lub czasowo nie można z niego korzystać, pieszy może korzystać z jezdni, pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi.

2. Pieszy idący po poboczu lub jezdni jest obowiązany iść lewą stroną drogi.
3. Piesi idący jezdnią są obowiązani iść jeden za drugim. Na drodze o małym ruchu, w warunkach dobrej widoczności, dwóch pieszych może iść obok siebie.
4. Korzystanie przez pieszego z drogi dla rowerów jest dozwolone tylko w razie braku drogi dla pieszych, drogi dla pieszych i rowerów lub pobocza albo niemożności korzystania z nich. Pieszy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, korzystając z tej drogi, jest obowiązany ustąpić miejsca osobie poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, kierującemu rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego.
4a. Pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze dla pieszych, drodze dla pieszych i rowerów lub drodze dla rowerów.

Art. 14

Zabronione zachowania pieszego

Zabrania się:

1) wchodzenia na jezdnię lub drogę dla rowerów:
a) bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych,
b) spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi;
2) przechodzenia przez jezdnię lub drogę dla rowerów w miejscu o ograniczonej widoczności drogi;
3) zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię, drogę dla rowerów lub torowisko;
4) przebiegania przez jezdnię lub drogę dla rowerów;
5) chodzenia po torowisku;
6) wchodzenia na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub opuszczanie ich rozpoczęto;
7) przechodzenia przez jezdnię lub drogę dla rowerów w miejscu, w którym urządzenie zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych lub drogę dla pieszych i rowerów od jezdni lub drogi dla rowerów, bez względu na to, po której stronie jezdni one się znajdują;
8) korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię, drogę dla rowerów lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych – w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, drodze dla rowerów, torowisku lub przejściu dla pieszych.
Organizator: Paulina Kurtycz

Tekst: Adriana Kleina

Zdjęcia: Adriana Kleina, Anna Ożóg