Wprowadzone przez rekow

List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w sprawie prac domowych

Wrocław 2023-10-09 Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele i Rodzice! W związku z zapytaniami i wątpliwościami dotyczącymi prac domowych zadawanych uczniom i ich oceniania oraz zasad poprawiania przez uczniów niesatysfakcjonujących ocen informuję, że: 1. Kwestie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych regulują: – Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe […]

zDolny Ślązak 2023

  Informujemy, że ruszają zapisy do zDolnego Ślązaka 2023 – etap szkolny.   Zapisy u koordynatora – p. Ady Kleiny do dnia 12 października 2023   Uczniowie stacjonarni – bezpośrednio u p. Ady   Uczniowie Edukacji Domowej – bezpośrednio u p. Ady lub wysyłając skan karty zgłoszenia na maila: kleinaada@gmail.com   Warunkiem zapisu jest wypełnienie, […]