Wprowadzone przez rekow

Powrót uczniów do nauki po feriach

Od poniedziałku, 18 stycznia br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych wracają do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym. Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych nadal będą się uczyć zdalnie.

Konkurs matematyczny „Kangur” – ruszają zapisy

„KANGUR 2021” odbędzie się 18 marca 2021 lub (z nowego regulaminu konkursu np § 20) „Jeżeli przeprowadzenie Konkursu w poszczególnych szkołach będzie niemożliwe, Komitet Organizacyjny Konkursu może zdecydować o jego przeprowadzeniu za pośrednictwem internetu, we współpracy ze Szkolnymi Koordynatorami Konkursu. W takiej sytuacji Komitet wyznacza datę i czas konkursu oddzielnie dla każdej kategorii lub poziomu […]

Konkurs przyrodniczy „Świetlik” – ruszają zapisy

XIV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych „Świetlik®” odbędzie się 9 marca 2021 r.   W przypadku przedłużenia zdalnego nauczania termin może ulec zmianie. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych obejmujących poziomy odpowiadające klasie, w której znajduje się uczeń i obejmuje aktualny zakres wiedzy z przedmiotów przyrodniczych. Poziomy: Poziom I przeznaczony dla uczniów klas pierwszych, […]

Metody nauki – część I

“Gdyby młodzi i dorośli uczniowie zdawali sobie sprawę z procesów, które zachodzą w naszym mózgu, to nigdy świadomie nie zdecydowaliby się na wkuwanie dzień przed egzaminem” Radek Kotarski