Propozycje scenariuszy zajęć z wykorzystaniem TIK

Scenariusz zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla ucznia klasy 2 z wykorzystaniem magicznego dywanu

Konspekt lekcji języka polskiego w klasie piątej Temat: Co podpowiada wyobraźnia?

Konspekt zajęć w grupie 6-latków Temat: Czego dzieci potrzebują do szczęścia?

Plan metodyczny Klasa I Temat lekcji: Sekrety wiatru

Plan metodyczny zajęć rewalidacyjnych uczeń z wadą słuchu Temat: Słyszę dźwięki – instrumenty.

Konspekt z zajęć “Dzień Ziemi” dla uczniów szkoły podstawowej klasy IV-VIII Temat: Dzień Ziemi 2022

Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla dziecka z oddziału przedszkolnego

Scenariusz zajęć w klasie III szkoły podstawowej z wykorzystaniem TIK Temat: Warszawa- stolica Polski

Scenariusz lekcji plastyki w klasie 7 Temat: Film jako dziedzina sztuki.

Scenariusz lekcji j. angielskiego z wykorzystaniem TIK Temat: Past simple and past continuous – porównanie czasów przeszłych.