Grant na kwotę 10.000

z Fundacji Santander

Nazwa Projektu
Eko-edukacyjny Szkolny Ogródek Ziołowy

Cele projektu:
– rozbudowa szkolnego ogródka ziołowego,
– edukacja przyrodnicza poprzez praktyczne działania,
– edukacja pozostałej społeczności szkolnej w zakresie szacunku do przyrody, roli roślin leczniczych oraz pożytecznych owadów w życiu codziennym.

Uzasadnienie
Projekt zakłada kontynuowanie działań z poprzedniego roku szkolnego pożytkując potencjał, chęci oraz zaangażowanie uczniów.
Ponadto propaguje praktyczną edukację na temat szacunku do przyrody, możliwości zwiększania bioróżnorodności oraz ekologicznego zagospodarowania terenu.

Streszczenie projektu
Beneficjentami projektu są wszyscy uczniowie szkoły podstawowej. Grupa uczniów z warsztatów przyrodniczych oraz koła przyrodniczego będzie uczestniczyła aktywnie w projekcie.
Pozostała część uczniów będzie jego odbiorcą.
Głównym celem jest praktyczna, aktywna edukacja przyrodnicza. Założenie to rozbudowa szkolnego ogródka ziołowego poprzez zwiększenie ilości ziół i warzyw i posadzenie ich w skrzyniach. Postawiona będzie edukacyjna tablica o ich właściwościach leczniczych, których to plakaty będą wykonane przez uczniów na warsztatach. Będą również stworzone innowacyjne modele owadów pożytecznych w zwiększonej skali, wykonane w drukarce 3D. Celem tego projektu jest również edukacja uczniów na temat wartości odżywczych i leczniczych roślin, które
poprzez takie działania mają pokazać, że nie są trudne do hodowli, ani kosztowne oraz na temat roli i znaczenia owadów w naszym życiu.
Sposób realizacji to sobotnie warsztaty przyrodnicze odbywające się zgodnie z harmonogramem w ciągu roku szkolnego ze specjalnie zrekrutowaną grupą.
Korzyścią projektu jest jego edukacyjna ogólnodostępność dla całej społeczności szkolnej.
Ponadto będzie to miejsce, w którym odbywać się będą w przyszłości praktyczne zajęcia edukacyjne oraz ma być to miejsce wyciszające.

Całkowity koszt projektu
35.600
Pozostałe źródła finansowania projektu
środki własne