Gdy w 2011 roku zapadły decyzje, aby zamknąć szkołę podstawową w Rękowie, mieszkańcy oraz rodzice powołali stowarzyszenie AKTYWNI – Stowarzyszenie Wsparcia i Rozwoju Regionu, które podjęło się prowadzenia Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Rękowie.

Z uwagi na zły stan techniczny zabytkowego budynku, Stowarzyszenie podjęło inicjatywę w kierunku pozyskania środków unijnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
Dzięki zaangażowaniu Prezes Stowarzyszenia Pani Joanny Rudel-Tarnawy opracowano niezbędną dokumentację projektu, który w 2017 roku został pozytywnie oceniony i wybrany do dofinansowania.

Celem projektu jest ograniczenie poziomu zużycia energii elektrycznej i cieplnej przez obiekt szkolny, zlokalizowany przy ul. Nasławickiej 21 w Rękowie.
Projekt jest dofinansowany w 85% ze środków EFRR w kwocie 1 705 027,58 zł w ramach RPO WD 2014 – 2020 Poddziałania 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy horyzontalne). Wkład własny na poziomie 15% zapewnia Gmina Sobótka.

Po podpisaniu umowy o dofinansowanie, Stowarzyszenie przystąpiło do wyboru wykonawców, którzy obecnie zmierzają do zakończenia prac w zakresie kompleksowej termomodernizacji budynku szkoły.

W zakresie inwestycji zrealizowano:
– ocieplenie ścian zewnętrznych i ścian w gruncie,
– ocieplenie dachu,
– ocieplenie ścian wewnętrznych,
– wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
– modernizację instalacji c.o. i c.w.u. wraz z wymianą źródła ciepła (na OZE),
– wymianę oświetlenia oraz montaż instalacji paneli fotowoltaicznych (PV) wraz z systemem inteligentnego sterowania zużyciem energii.

 

Zapraszamy na stronę FB dotyczącej termomodernizacji szkoły, żeby zobaczyć więcej – LINK

Tekst i zdjęcia: Monika Kotowska-Lewińska