Próbny egzamin ósmoklasisty – informacje MEN i CKE

 

Warszawa, 26 marca 2020 roku

 

 

Próbny egzamin ósmoklasisty
– informacja MEN i CKE
Czytaj dalej

Informacja dla rodziców w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty

Ręków, 25.03.2020

Szanowni Rodzice,

w związku z Rozporządzeniem MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Czytaj dalej

Poradnik kształcenia na odległość

W MINISTERSTWIE EDUKACJI NARODOWEJ OPRACOWANY ZOSTAŁ PORADNIK,
PRZYBLIŻAJĄCY ZASADY STOSOWANIA ZDALNYCH FORM EDUKACJI, KTÓRY
PRZEKAZUJĘ PAŃSTWU Z PROŚBĄ O JEGO UPOWSZECHNIENIE WŚRÓD
NAUCZYCIELI, UCZNIÓW I RODZICÓW.
 
 
ROMAN KOWALCZYK
 
DOLNOŚLĄSKI KURATOR OŚWIATY

Czytaj dalej

Zdalne nauczanie

Po orędziu prezydenta z dnia 20 marca, wiemy, że do 10 kwietnia jesteśmy zdani na zdalne nauczanie. To czas trudny dla wszystkich – uczniów, nauczycieli i rodziców. Dlatego warto ustalić jasne zasady organizacji dla wszystkich. Czytaj dalej