Informacja dla rodziców w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty

Ręków, 25.03.2020

Szanowni Rodzice,

w związku z Rozporządzeniem MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Rękowie informuje, iż:

 • Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Rękowie rozpoczęli realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego w sposób zdalny.

 • Zdalne prowadzenie zajęć polega na przekazywaniu uczniom wyjaśnień dotyczących realizowanego tematu oraz zlecanie zadań do wykonania.

 • Każdy nauczyciel zobowiązany jest do zdalnego prowadzenia zajęć
  z uczniami.

 • Zdalne nauczanie może odbywać się w różnej formie i z wykorzystaniem różnych narzędzi multimedialnych.

 • Uczniowie zobowiązani są do zapoznania się z treścią wiadomości
  i wskazówek przesłanych od nauczyciela, a następnie wykonania przedstawionych zadań.

 • Uczniowie mający trudności w zrozumieniu jakiegoś zagadnienia lub zadania proszeni są o kontakt z nauczycielem wg zamieszczonego grafiku.

 • Uczniowie powinni gromadzić wykonane prace np. karty pracy, prace projektowe, notatki, które przekażą nauczycielom po powrocie do szkoły.

 • Uczniowie zobowiązani są do przekazania informacji zwrotnej nauczycielowi, odnośnie wykonania zadań w terminie wskazanym przez nauczyciela, jeżeli
  w informacji będzie zawarta taka prośba.

 • O zasadach dotyczących oceniania pracy uczniów poinformuję w odrębnej wiadomości.

 • W przypadku kłopotów technicznych, utrudniających wykonanie zadania,
  a związanych z brakiem odpowiedniego sprzętu, uczeń lub rodzic powinien bezpośrednio skontaktować się z nauczycielem w celu wspólnego rozwiązania problemu oraz określenia sposobów pracy z dzieckiem.

 • Każdy uczeń oraz rodzic ma możliwość konsultacji z nauczycielem
  z wykorzystaniem adresu poczty nauczyciela podanej na stronie.

 • Prosimy rodziców o wspieranie działań uczniów i motywowanie
  do systematycznej pracy każdego dnia.

Życzę Wszystkim cierpliwości i zdrowia

wicedyrektor

Agnieszka Ladra