Wiosenna przerwa świąteczna

Życzymy spokojnych,

radosnych

świąt Wielkanocnych!!!  

 Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

Rękowscy Wolontariusze w Świdnicy

Członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu wybrali się w środę, 6 kwietnia, w dwóch celach do Świdnicy.

Pierwszym punktem, do którego zawitaliśmy, był Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego w Świdnicy, gdzie wspomogliśmy szczep harcerski „Horyzont” w akcji szycia misiów dla dzieci z Ukrainy z Domu Dziecka. Dla niektórych był to również dzień nabywania nowych umiejętności, jakim jest szycie 😉 Przy wspólnym stole i wspólnym celu pomoc staje się jeszcze przyjemniejsza 🙂 Czuwał nad nami druh Dawid Czwojda – pomysłodawca i realizator akcji – któremu za możliwość przyłączenia się serdecznie dziękujemy.

Jak wstąpić do ZHP LINK

Drugi punkt nie był już tak przyjemny… Za to bardzo wzruszający i skłaniający do refleksji. Z darami od Rękowskich Wolontariuszy odwiedziliśmy Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Świdnicy. Na wejściu poznaliśmy Rokiego – pieska seniora po wielu przejściach. Następnie Pani pracująca w schronisku opowiedziała nam krótką historię tego miejsca oraz jak i dlaczego trafiają tam zwierzęta, które później mogliśmy zobaczyć. Widok wzruszył 🙁 Dzięki tym odwiedzinom dowiedzieliśmy się jak można zostać wolontariuszem w schronisku oraz czym jest wirtualna adopcja. Do tej ostatniej nasi wolontariusze już zapałali chęcią wdrożenia jej w szkole. Na koniec na pytanie: „Kto może pracować w schronisku” Pani odpowiedziała „osoba silna emocjonalnie, ale z drugiej strony empatyczna, a przede wszystkim chętna do takiej pracy„.

Więcej o tym jak można pomóc: Schronisko Świdnica- Jak pomóc

Tekst: Adriana Kleina

Zdjęcia: Adriana Kleina, Agnieszka Ladra, uczniowie

Pierwszy Dzień Wiosny

21 marca powitaliśmy wiosnę w nietypowej formie, bo za pomocą aplikacji Actionbound. Gra terenowa pod tytułem „Oznaki wiosny” polegała na dotarciu do 5 punktów, do których prowadziła aplikacja, a na nich należało zaliczyć 5 misji.

Misja 1 „Początek wiosny”. Zadanie polegało na znalezieniu słowa w tekście, które opisywało proces odżywiania się roślin oraz na wykonaniu zdjęcia rozwijających się pąków. Zdjęcia klas poniżej.

Misja 2 „Pierwsze kwiaty”, czyli należało rozpoznać wiosenne kwiaty na zdjęciach.

Misja 3 „Powitanie wiosny”, w której każda klasa miała za zadanie stworzyć, a następnie nagrać swoje hasło witające wiosnę.

Misja 4 „Wiosenne zwierzęta” brzmiała: „Na wiosnę budzą się zwierzęta z zimowego snu – między innymi płazy, gady oraz owady, a także przylatują ptaki. W kolejnych krokach znajdziecie wierszyki, które opisują takie „wiosenne zwierzęta”. Spróbujcie je odgadnąć :)”

Misja 5 „W zgodzie z naturą” rozpoczęła się słowami: „Johann Heinrich Pestalozzi powiedział „Piękno ziemi jest największym pięknem ziemi„. Ponieważ Ziemia opiekuje się nami zaopiekujmy się Ziemią. Odwzajemniajmy miłość jaką nas obdarza, utrzymując ją w czystości i szczęściu. Pamiętajcie, że nawet najmniejsze działania czy zmiana codziennych nawyków jest cennym gestem, by chronić środowisko Ziemi. Stwórzcie kreatywną pracę w dowolnej formie w postaci 30 sekundowego filmiku, która będzie promowała życie zgodne z przyrodą.”

Ta misja wymagała kreatywności, zaangażowania oraz refleksji. Uczniowie nie zawiedli. Rezultat poniżej.

Ostatnia misja to „Powrót do szkoły”, aby wspólnie spotkać się na boisku szkolny. Tam rozstrzygnięto konkurs „Zróbmy w szkole wiosnę”, czyli konkurs na najładniej udekorowane piętro, które bezsprzecznie wygrało piętro II. Na koniec wspólnie spaliliśmy wcześniej wykonane Marzanny.

Tekst i organizacja dnia: Adriana Kleina

Zdjęcia i filmy z gry: uczniowie klas 1-8

Zdjęcia: Andrzej Morawek, Monika Polewczak