Pierwszy Dzień Wiosny

21 marca powitaliśmy wiosnę w nietypowej formie, bo za pomocą aplikacji Actionbound. Gra terenowa pod tytułem „Oznaki wiosny” polegała na dotarciu do 5 punktów, do których prowadziła aplikacja, a na nich należało zaliczyć 5 misji.

Misja 1 „Początek wiosny”. Zadanie polegało na znalezieniu słowa w tekście, które opisywało proces odżywiania się roślin oraz na wykonaniu zdjęcia rozwijających się pąków. Zdjęcia klas poniżej.

Misja 2 „Pierwsze kwiaty”, czyli należało rozpoznać wiosenne kwiaty na zdjęciach.

Misja 3 „Powitanie wiosny”, w której każda klasa miała za zadanie stworzyć, a następnie nagrać swoje hasło witające wiosnę.

Misja 4 „Wiosenne zwierzęta” brzmiała: „Na wiosnę budzą się zwierzęta z zimowego snu – między innymi płazy, gady oraz owady, a także przylatują ptaki. W kolejnych krokach znajdziecie wierszyki, które opisują takie „wiosenne zwierzęta”. Spróbujcie je odgadnąć :)”

Misja 5 „W zgodzie z naturą” rozpoczęła się słowami: „Johann Heinrich Pestalozzi powiedział „Piękno ziemi jest największym pięknem ziemi„. Ponieważ Ziemia opiekuje się nami zaopiekujmy się Ziemią. Odwzajemniajmy miłość jaką nas obdarza, utrzymując ją w czystości i szczęściu. Pamiętajcie, że nawet najmniejsze działania czy zmiana codziennych nawyków jest cennym gestem, by chronić środowisko Ziemi. Stwórzcie kreatywną pracę w dowolnej formie w postaci 30 sekundowego filmiku, która będzie promowała życie zgodne z przyrodą.”

Ta misja wymagała kreatywności, zaangażowania oraz refleksji. Uczniowie nie zawiedli. Rezultat poniżej.

Ostatnia misja to „Powrót do szkoły”, aby wspólnie spotkać się na boisku szkolny. Tam rozstrzygnięto konkurs „Zróbmy w szkole wiosnę”, czyli konkurs na najładniej udekorowane piętro, które bezsprzecznie wygrało piętro II. Na koniec wspólnie spaliliśmy wcześniej wykonane Marzanny.

Tekst i organizacja dnia: Adriana Kleina

Zdjęcia i filmy z gry: uczniowie klas 1-8

Zdjęcia: Andrzej Morawek, Monika Polewczak