Doradztwo zawodowe

Jesteś świetny mądry kreatywny dobry

Adriana Kleina

kleinaada@gmail.com

Zasady rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych
w postępowaniu rekrutacyjnym

Podstawowym kryterium rekrutacyjnym jest suma punktów uzyskana za:

  1. wyniki egzaminu ósmoklasisty;
  2. wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły;
  3. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;
  4. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
   • uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
   • osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:

 1. wynik przedstawiony w procentach z:
  1. języka polskiego,
  2. matematyki
    – mnoży się przez 0,35;
 2. wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego
   • – mnoży się przez 0,3;

W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych odpowiednio na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, za oceny wyrażone w stopniu:

 1. celującym – przyznaje się po 18 punktów;
 2. bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
 3. dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
 4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
 5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.

W przypadku przeliczania na punkty kryterium za szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych przyznaje się maksymalnie 18 punktów.

Lista konkursów punktowanych:

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 3a

Załącznik 3b

Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych – zasady punktacji

źródło: www.doradcy-wroclaw.pl

Netykieta, czyli o kulturze w Internecie słów kilka.

 

Zgodnie z definicją, netykieta to zbiór reguł obowiązujących w kontaktach w internecie – dotyczy to zarówno poczty elektronicznej, grup dyskusyjnych, jak i innych aspektów cyberprzestrzeni (źródło: www.slownik.one)

 

Na co dzień obowiązują zasady “dobrego wychowania”, czyli savoir-vivre’u. W Internecie natomiast obowiązują zasady właściwego zachowania. Ich stosowania wymaga kultura osobista. 

Wpływa ono na twój pozytywny wizerunek u innych internautów.

Maile, fora, komunikatory, serwisy społecznościowe… Za pośrednictwem internetu nieustannie kontaktujemy się z innymi. 

Warto pamiętać, że nasi wirtualni znajomi wyrabiają sobie zdanie na nasz temat na podstawie tego, co i jak piszemy lub jakie zamieszczamy zdjęcia. 

 

Zasady w Internecie:

 

1. Odnoszenie się z szacunkiem do rozmówcy.

 

Zachowuj się tak, jakbyś stał twarzą w twarz z osobą, która będzie czytała Twoją wypowiedź. Weź pod uwagę to, że użytkownicy Internetu są z różnych grup społecznych i wiekowych. Nie możesz pozwolić sobie na rzeczy, które mogłyby urazić innych użytkowników. Zadaj sobie pytanie – jak Ty byś się czuł, kiedy czytałbyś wypowiedź, która godzi w Twoje uczucia? Żyjemy w czasach, gdzie podstawową dewizą jest tolerancja. 

Obrażając ludzi tylko dlatego, że są inni od nas, zachowujemy się jak ludzie prymitywni i zacofani. Zachowujmy się jak ludzie XXI wieku – ludzie cywilizowani i otwarci.    

2. Kultura słowa.

 

 

Nie używaj wulgaryzmów w Internecie (ani nigdzie indziej). Swoją złość lub niezadowolenie można wyrazić równie dobitnie bez używania wulgarnych słów. 

Gdy używasz takich wyrazów, to dajesz poznać użytkownikom Internetu, że jesteś osobą ze ubogim zasobem słownictwa, a ten brak starasz się rekompensować przez używanie wulgaryzmów. Nie warto tego robić, bo od razu nasza osoba zostanie negatywnie odebrana. 

Użytkownicy Internetu na pewno wolą prowadzić kulturalne rozmowy, niż pełne przekleństw. Ponadto za używanie słów niecenzuralnych moderator danej strony może Cię z niej wyprosić i zablokować dostęp do niej.                                    

 

3. Plotki.

 

Nie rozpowszechniaj w sieci opinii fałszywych, ani też pomówień. 

Takie zachowania nie należą już do zachowań niekulturalnych, lecz po prostu podłych. 

Nie można niszczyć czyjegoś wizerunku, bo tak nam się żywnie podoba. Każdy z nas może znaleźć się w takiej sytuacji (często przez takie sprawy Internet nazywany jest wielkim wysypiskiem, bo możemy w nim znaleźć nie tylko dobre rzeczy, lecz również dużo tych złych). Bądź ludzki, bo przez taką nierozsądność możesz zniszczyć komuś życie lub karierę zawodową. Pamiętaj, że plotki bardzo szybko się rozchodzą i bardzo ciężko jest odbudować swoje dobre imię.                                    

 

4. Kultura wypowiedzi.

 

Konstruując swoje wypowiedzi w sieci używaj poprawnej polszczyzny. Zadbaj, aby w Twoich komentarzach nie było błędów ortograficznych. Pamiętaj też, aby używać polskich znaków (wypowiedzi pisane bez polskich znaków trudno się czyta i świadczy to o niedbałości autora).

 Nasze imię w Internecie buduje nie tylko to, co piszemy, lecz również w jaki sposób to robimy. Zapamiętaj, że złych manier nie ukryjesz za internetowym nickiem.        

 

5. Formy wypowiedzi.

 

Dostosuj formy wypowiedzi do wybranego środka komunikacji. Inaczej piszemy maile, a inaczej wiadomości na czacie.   

Tak pokazujemy swój szacunek do odbiorcy.           

   

Pamiętaj, że w Internecie nic nie ginie! Dzisiejsi rekruterzy do szkół i pracodawcy bardzo lubią sprawdzać profile na portalach społecznościowych, zanim kogoś przyjmą do swojej drużyny.

Zastanów się zatem, czy to co publikujesz i piszesz nie przysporzy Ci wstydu.

 

W kolejnej publikacji: jak prawidłowo pisać maile?               

Wasz Doradca Zawodowy

Adriana Kleina

źródła: 

edukacjamedialna.edu.pl

tipy.interia.pl

socjomania.pl