Razem możemy więcej…

Rada Rodziców

Przewodnicząca: Karla Orban

Drodzy Rodzice
 
Rodzice z wybranych przez Państwa trójek klasowych tworzą Radę Rodziców. Rada ma za zadanie brać udział w życiu szkoły tak, aby podnosić komfort nauki naszych dzieci, ułatwiać ich integrację, rozwój zainteresowań oraz wpływać na poprawę bezpieczeństwa w szkole. Do realizacji tych zadań niezbędne jest zaangażowanie osobiste rodziców oraz środki zebrane na funduszu Rady Rodziców.
 
Składka w roku szkolnym 2023/2024 na komitet Rady Rodziców  – wynosi: 40 zł na Rodzinę.
 
Z pieniędzy tych będą korzystać pośrednio lub bezpośrednio nasze dzieci, czy przez udział w imprezach, otrzymywanie nagród, czy przez ulepszenie wyposażenia naszej szkoły.
 
Wpłaty prosimy dokonywać do końca października 2023 r. bezpośrednio na konto szkoły SKO
 
                                     Nr 84 1020 5138 0000 9302 0157 6230.
w tytule przelewu prosimy podać nazwisko Rodziny.

Środki zebrane z wpłat rodziców tworzą fundusz Rady Rodziców i są później rozdysponowywane na potrzeby dzieci naszej szkoły.

Poniżej w zakładce PLIKI DO POBRANIA mogą się Państwo zapoznać ze sprawozdaniem finansowym Rady Rodziców za rok szkolny 2022/2023.

Drodzy Rodzice, ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków jest dobrowolne i to od Was zależy czy ubezpieczycie dziecko, a jeśli tak to, w jakim towarzystwie.

Wychodząc jednak naprzeciw Rodzicom, wzorem roku ubiegłego Rada Rodziców, w imieniu rodziców zawarła umowę ubezpieczenia od NNW z Allianz.

Koszt ubezpieczenia:  to 51 zł na rok (wypełniając deklarację wpisujemy „pakiet KOMFORT, wersja B” oraz składka 51 zł)

Ubezpieczenie obowiązuje: od 1 września 2023 r. do 31 sierpnia 2024 r.

Zakres ubezpieczenia obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków, jakie mogą wydarzyć się podczas:

– nauki

– w drodze z domu do szkoły, szkoły do domu,

– w życiu prywatnym,

– podczas uprawiania sportu w ramach rekreacji, lub rehabilitacji (np. karate, judo, w ramach SKS i UKS, w pozaszkolnych klubach sportowych),

– 24 godzinna ochrona na terenie całego świata.

Jeśli jesteście zainteresowani ubezpieczeniem prosimy o zapoznanie się z niezbędnymi, załączonymi poniżej dokumentami.Wydrukować deklaracje lub jest możliwość odebrania gotowych druków w sekretariacie naszej szkole. Gotowe wypełnione dokumenty zostawiamy w sekretariacie szkoły.

Termin wpłaty: 20 września 2023

Wpłaty dokonujemy na konto bankowe Rady Rodziców podając imię i nazwisko dziecka oraz klasę:

Numer konta: 84 1020 5138 0000 9302 0157 6230

Druki do pobrania:

Sprawozdanie finansowe Rady Rodziców 2022/2023

Deklaracja NNW SZKOLNE RĘKÓW

Strefa NNW Szkolne OWU

Karta Produktu RĘKÓW

Grupowe Ubezpieczenie NNW Szkolne