Konsultacje dla Edukacji Domowej

Informacja o konsultacjach dla rodziców uczniów

spełniających obowiązek szkolny poza szkołą

Edukacja Domowa

 

Informuję, że konsultacje odbędą się w godzinach 15:30 – 18:00 w następujących terminach:

23 września – klasy 0 – III

24 września – klasy IV – VI

25 września – klasy VII – VIII.

Serdecznie zapraszamy

Dyrektor

NSPzOI w Rękowie

mgr Joanna Rudel – Tarnawa

zDolny Ślązak

Poniżej znajdują się informacje o zbliżających się konkursach zDolny Ślązak w roku szkolnym 2020/21.

Czytaj dalej

List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do Rodziców

Wrocław 20200914

Szanowni Państwo

1 września rozpoczął się rok szkolny 2020/2021. Rok wyjątkowo trudny, stojący bowiem pod znakiem bezprecedensowego wyzwania jakim zmagania z pandemią koronawirusa. Wróciliśmy do nauczania stacjonarnego, które jest bardziej efektywne, służy uspołecznieniu dzieci i młodzieży, zabezpiecza przed negatywnymi skutkami długotrwałej izolacji. Wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom większości społeczeństwa, o czym bezspornie zaświadczają sondaże opinii publicznej. Postępujemy jak wiele innych krajów na świecie i ogół państw Unii Europejskiej

Po dwóch tygodniach nauki można pokusić się o pierwsze podsumowania i wnioski

1. Z radością informuję, że na dzień 14 września br. rano w naszym województwie nauczaniem zdalnym zostało objętych 4 jednostek oświaty, zaś nauczanie hybrydowe (częściowo stacjonarne, częściowo zdalne) odbywa się w 8 jednostkach. To zaledwie ułamek wszystkich szkół, przedszkoli i placówek tak publicznych jak i niepublicznych, których łącznie jest 2759.

2. Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek przygotowali i wprowadzili regulaminy funkcjonowania swoich jednostek w czasie pandemii koronawirusa. Regulaminy te uwzględniają specyfikę poszczególnych szkół, przedszkoli i placówek oraz lokalne uwarunkowania.

3. Organy prowadzące, wśród których lwią część stanowią samorządy, odpowiednio wyposażyły i zabezpieczyły podległe sobie jednostki oświatowe. Prowadzenie jednostek oświatowych jest zadaniem własnym samorządów gminnych, powiatowych i wojewódzkich (gminy prowadzą przedszkola i szkoły podstawowe, powiaty placówki i szkoły ponadpodstawowe, województwa placówki i szkoły ponadpodstawowe o zasięgu wojewódzkim). Na ten cel mają zagwarantowane udziały w podatkach, zaś w ramach wsparcia z budżetu centralnego otrzymują z Ministerstwa Edukacji Narodowej subwencje (na uczniów oraz dzieci 6letnie w zerówkachw szkołach i przedszkolach) oraz dotacje.

4. Organom prowadzącym i dyrektorom pospieszyły z pomocą centralne władze państwowe i ich lokalne ekspozytury:

 • Główny Inspektor Sanitarny, Minister Zdrowia i Minister Edukacji Narodowej przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego przygotowali wytyczne dla dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek w strefie zielonej, a także żółtej i czerwonej (w powiatach z większą liczbą zakażeń)
 • Ministerstwo Zdrowia przeznaczyło dla jednostek oświaty 4 mln litrów płynu dezynfekującego, 50 mln maseczek oraz 75 tys. termometrów bezdotykowych. W systematycznej dystrybucji pomagają Wojska Obrony Terytorialnej (terytorialsi)
 • Przed rozpoczęciem roku szkolnego we wszystkich powiatach odbyły się spotkania dyrektorów szkół z przedstawicielami Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych
 • Każdy dyrektor otrzymał specjalny numer telefonu (gorącą linię) umożliwiający szybki kontakt z pracownikiem Sanepidu
 • W dniu 24 sierpnia br. skierowałem do dyrektorów list zawierający ważne informacje, sugestie i praktyczne podpowiedzi
 • Kuratorium Oświaty przygotowało elektroniczny formularz, za pośrednictwem którego dyrektorzy mogą kierować pytania do Kuratorium Oświaty oraz właściwych czyli Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych (od ich opinii zależy przejście jednostki oświatowej na tryb nauczania hybrydowego lub zdalnego)
 • Wizytatorzy Kuratorium Oświaty w swoich rejonach wizytacyjnych służą dyrektorom radą i pomocą, ważne informacje rozsyłane elektronicznie do szkół, przedszkoli i placówek oraz umieszczane na stronie internetowej www.kuratorium.wroclaw.pl

5. To, że sytuacja jest pod kontrolą i prawie 100% jednostek oświatowych pracuje stacjonarnie nie może skłaniać do popadania w euforię i huraoptymizm. Walka z koronawirusem będzie trwała przez najbliższe miesiące, zaś sezon jesienno zimowy tradycyjnie obfitujący w przeziębienia i zachorowania na grypę może przynieść także przyrost zakażeń koronawirusem, a tym samym wzrost liczby jednostek oświatowych objętych nauczaniem hybrydowym bądź zdalnym. Zapewniam, że działania osób oraz instytucji odpowiedzialnych za zdrowie i bezpieczeństwo w szkołach, przedszkolach i placówkach będą szybkie i adekwatne do sytuacji.

6. Dziś jesteśmy dużo lepiej przygotowani do nauczania zdalnego niż kilka miesięcy temu

 • Nauczycielom przybyło wiedzy i praktycznych umiejętności. Mają oni możliwość uczestnictwa w kursach i szkoleniach jak efektywnie uczyć na odległość. Informacje o takich nieodpłatnych (w tym finansowanych z funduszy unijnych) formach podnoszenia kwalifikacji umieszczane na stronie MEN w www.men.gov.pl i Kuratorium Oświaty we Wrocławiu www.kuratorium.wroclaw.pl oraz rozsyłane do szkół, przedszkoli i placówek. W podobny sposób do nauczycieli docierają informatory jak uczyć na odległość oraz poradniki dobrych praktyk w zdalnym nauczaniu. Zwiększyła się ilość komputerowego sprzętu. Ministerstwo Cyfryzacji przeznaczyło jeszcze w r. szk. 2019/2020 kwotę 367 mln. na zakup komputerów, laptopów i tabletów do szkół w całym kraju, na początku r. szk. 2020/2021 trafi do szkół kolejnych 40 tys. laptopów. Zakupów z własnych środków dokonują też organy prowadzące oraz fundacje i stowarzyszenia wspierające szkoły. Ministerstwo Edukacji Narodowej jeszcze wiosną br. uruchomiło platformę edukacyjną epodręczniki.pl. Umożliwia ona bezpłatne prowadzenie zajęć online, zawiera cenne materiały dydaktyczne, jest systematycznie wzbogacana. Niektóre samorządy uruchomiły własne platformy cyfrowe do zdalnego nauczania. 7. Wszystkim instytucjom i osobom z dyrektorami szkół, przedszkoli i placówek na czele dzięki którym w jednostkach oświatowych w naszym województwie jest bezpiecznie należy się serdeczne podziękowanie i szacunek. Bardzo, ale to bardzo dziękuję

Szanowni Państwo

Bardzo proszę o zrozumienie dla rygorów sanitarnych i zasad wprowadzonych przez dyrektorów w szkołach, przedszkolach i placówkach. Proszę, abyście Państwo je respektowali, a do ich przestrzegania i stosowania motywowali swoje pociechy. Regulaminy obowiązujące w szkołach w czasie pandemii koronawirusa mobyć modyfikowane. Państwa wnioski i postulaty czy to indywidualne, czy formułowane przez Radę Rodziców i Radę Szkoły (społeczny organ złożony w równych częściach z uczniów, nauczycieli i rodziców; działa w niektórych szkołach na Dolnym Śląsku) bez wątpienia zostaną wzięte pod uwagę przez dyrektorów

Proszę o konsekwencję i wytrwałość w stosowaniu się do zasad sanitarnych (w szczególności częste mycie i dezynfekowanie rąk; zachowywanie dystansu tam, gdzie jest to możliwe; noszenie maseczek i przyłbic, tam gdzie jest to zalecane). Bezcenna i niezbędna jest odpowiedzialność za siebie i innych (gdy jestem chory kontaktuję się telefonicznie z lekarzem, nie idę do pracy; kiedy mam dziecko chore kontaktuję się telefonicznie z lekarzem, nie wysyłam dziecka do przedszkola, szkoły, placówki)

Zachęcam do odwiedzania stron internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, strony te bogatym źródłem aktualnych i wiarygodnych informacji, dostarczają zainteresowanym użytecznej wiedzy. W ważnych sprawach i z problemami, które z różnych powodów nie rozwiązywane w szkole, przedszkolu czy placówce, proszę o kontakt z pracownikami Kuratorium Oświaty zarówno we Wrocławiu, jak i w Delegaturach Kuratorium w Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu. Z powodu pandemii koronawirusa preferowany jest kontakt telefoniczny i emailowy

Jestem święcie przekonany, że jako jedna wielka oświatowa rodzina podołamy wyzwaniu, zdamy egzamin z solidarności, odpowiedzialności i dyscypliny. W tych trudnych chwilach wspierając się bądźmy razem

 

Z życzeniami zdrowia i wyrazami szacunku 

Roman Kowalczyk 

Dolnośląski Kurator Oświaty 

15 września – Dzień Kropki

Międzynarodowy Dzień Kropki 

15 września 2020 w NSP z OI w Rękowie

 

W programie:

 • Kropkowa rewia mody – załóż tego dnia ubranie lub element garderoby w kropki, groszki, kropy lub grochy.
 • Klasy O-3 i Małe Przedszkole – projekcja filmu o Vashti.
 • Kropkowe gry i zabawy w klasach.
 • Konkurs plastyczny z nagrodami dla klas 0-3 

p.t. „Ja i mój świat w okrągłej ramie”.

Prace plastyczne wykonane dowolną techniką na formacie max. A3 

na planie koła należy dostarczyć wychowawcom klas do 15 września.

 • Galeria konkursowych prac plastycznych.
 • Konkurs fotograficzny z nagrodami „Świat w kropki”.

Wyszukaj w swoim otoczeniu przedmioty, rośliny, zwierzęta zjawiska  pogodowe itp. w kropki, zrób zdjęcie i prześlij je na maila p. Grażynie Skupin gskupin@wp.pl do 15 września tego roku.

 • Wystawa fotografii na terenie szkoły.
 • Konkurs literacki z nagrodami w dwóch kategoriach:

klasy 4-6 oraz 7-8.

Tematy do wyboru: „Jestem w kropce” i „Kropka nad i”

Wybierz jeden z tematów konkursowych. Napisz wiersz lub tekst prozą na wybrany temat; max. długość tekstu to objętość kartki A4, podpisz swoim nazwiskiem, wpisz klasę i dostarcz do sekretariatu do p. Grażyny Skupin 

do 21 września 2020 roku.

 • Prezentowanie najlepszych prac literackich w szkole i na stronie internetowej szkoły (za zgodą autorów oraz z zachowaniem praw autorskich).
 • Zachęcam do aktywnego i twórczego zaangażowania,

Grażyna Skupin

 

Historia „KROPKI”

i Międzynarodowego

Dnia Kropki

(International Dot Day)

 

W tym roku 15 WRZEŚNIA już po raz kolejny obchodzimy w naszej szkole Międzynarodowy Dzień Kropki. 

Jest to międzynarodowe święto dziecięcej kreatywności, kiedy to uczniowie, nauczyciele, bibliotekarze, pracownicy instytucji kultury na całym świecie organizują wiele

działań, które pomagają dzieciom odkryć talenty, poznać swoje mocne strony i je zaprezentować.

Inspiracją do powstania The Dot Day stała się niepozorna książeczka, napisana i zilustrowana w 2003 roku przez Petera H. Reynoldsa. Nosiła ona tytuł „The Dot” i opowiadała historię Vashti – dziewczynki, która nie wierzy w własne możliwości. Książka została przetłumaczona na kilkadziesiąt języków, wydana alfabetem Braille’a i stała się pretekstem do zorganizowania wielkiej światowej akcji – Międzynarodowego Dnia Kropki (International Dot Day).

 

Obejrzyjcie film na motywach książeczki.