Konsultacje dla Edukacji Domowej

Informacja o konsultacjach dla rodziców uczniów

spełniających obowiązek szkolny poza szkołą

Edukacja Domowa

 

Informuję, że konsultacje odbędą się w godzinach 15:30 – 18:00 w następujących terminach:

23 września – klasy 0 – III

24 września – klasy IV – VI

25 września – klasy VII – VIII.

Serdecznie zapraszamy

Dyrektor

NSPzOI w Rękowie

mgr Joanna Rudel – Tarnawa