Powrót uczniów do nauki po feriach

Od poniedziałku, 18 stycznia br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych wracają do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym.

Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych nadal będą się uczyć zdalnie.

Zajęcia specjalistyczne prowadzone w ramach rewalidacji, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i pomocy psychologiczno- pedagogicznej odbywają się zgodnie z ich wcześniejszym planem sprzed zdalnego nauczania.

Czytaj dalej

Konkurs matematyczny „Kangur” – ruszają zapisy

„KANGUR 2021”

odbędzie się 18 marca 2021

lub

(z nowego regulaminu konkursu np § 20)

„Jeżeli przeprowadzenie Konkursu w poszczególnych szkołach będzie niemożliwe, Komitet Organizacyjny Konkursu może zdecydować o jego przeprowadzeniu za pośrednictwem internetu,
we współpracy ze Szkolnymi Koordynatorami Konkursu. W takiej sytuacji Komitet wyznacza datę i czas konkursu oddzielnie dla każdej kategorii lub poziomu wiekowego.

Ponadto, z uwagi na brak kontroli, nie przyznaje się nagród, o których mowa w § 19 niniejszego Regulaminu. Zamiast nagród przewidziane są upominki
dla uczestników wskazanych przez Szkolnych Koordynatorów Konkursu.
Czas rozwiązywania testu za pośrednictwem internetu zostaje wydłużony do 90 minut.”

Na razie 18 marca przygotowujemy się do konkursu tradycyjnego (papierowego) dla wszystkich. Organizator konkursu w Toruniu jest przygotowany na ewentualny inny termin online (z innymi zadaniami dla każdej kategorii) i on podejmie decyzję w razie zaistnienia ograniczeń związanych z pandemią.

Zgłoszenia (uczniowie kl. 2-8) przyjmuję do dnia 5 lutego 2021.

Koszt konkursu 10 zł.

Alicja Solecka

Konkurs przyrodniczy „Świetlik” – ruszają zapisy

XIV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych „Świetlik®” odbędzie się

9 marca 2021 r.

 

W przypadku przedłużenia zdalnego nauczania termin może ulec zmianie.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych obejmujących poziomy odpowiadające klasie, w której znajduje się uczeń i obejmuje aktualny zakres wiedzy z przedmiotów przyrodniczych.

Poziomy:

Poziom I przeznaczony dla uczniów klas pierwszych, Poziom II przeznaczony dla uczniów klas drugich, Poziom III przeznaczony dla uczniów klas trzecich, Poziom IV przeznaczony dla uczniów klas czwartych, Poziom V przeznaczony dla uczniów klas piątych, Poziom VI przeznaczony dla uczniów klas szóstych,Poziom VII przeznaczony dla uczniów klas siódmych, Poziom VIII przeznaczony dla uczniów klas ósmych.

Zapisy do Pani Ady do dnia 5 lutego 2021.

Wpisowe na konkurs: 10 zł

Doświadczenia do konkursu będą opublikowane 19 stycznia na stronie organizatora: https://swietlik.edu.pl/

Regulamin: Regulamin konkursu „Świetlik”

Metody nauki – część I

Gdyby młodzi i dorośli uczniowie zdawali sobie sprawę z procesów, które zachodzą w naszym mózgu, to nigdy świadomie nie zdecydowaliby się na wkuwanie dzień przed egzaminem

Radek Kotarski Czytaj dalej