Konkurs przyrodniczy „Świetlik” – ruszają zapisy

XIV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych „Świetlik®” odbędzie się

9 marca 2021 r.

 

W przypadku przedłużenia zdalnego nauczania termin może ulec zmianie.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych obejmujących poziomy odpowiadające klasie, w której znajduje się uczeń i obejmuje aktualny zakres wiedzy z przedmiotów przyrodniczych.

Poziomy:

Poziom I przeznaczony dla uczniów klas pierwszych, Poziom II przeznaczony dla uczniów klas drugich, Poziom III przeznaczony dla uczniów klas trzecich, Poziom IV przeznaczony dla uczniów klas czwartych, Poziom V przeznaczony dla uczniów klas piątych, Poziom VI przeznaczony dla uczniów klas szóstych,Poziom VII przeznaczony dla uczniów klas siódmych, Poziom VIII przeznaczony dla uczniów klas ósmych.

Zapisy do Pani Ady do dnia 5 lutego 2021.

Wpisowe na konkurs: 10 zł

Doświadczenia do konkursu będą opublikowane 19 stycznia na stronie organizatora: https://swietlik.edu.pl/

Regulamin: Regulamin konkursu „Świetlik”