Powrót uczniów do nauki po feriach

Od poniedziałku, 18 stycznia br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych wracają do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym.

Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych nadal będą się uczyć zdalnie.

Zajęcia specjalistyczne prowadzone w ramach rewalidacji, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i pomocy psychologiczno- pedagogicznej odbywają się zgodnie z ich wcześniejszym planem sprzed zdalnego nauczania.

Informacje:

Organizacja nauki w szkołach i placówkach po feriach

Nowelizacja_rozporządzenia_MEiN

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych.pdf


Autobus szkolny będzie jeździł jak przed zdalnym nauczaniem.

DOWÓZ RANNY

Przystanek  Godzina odjazdu
SOBÓTKA DWORZEC AUTOBUSOWYMICHAŁOWICE

MIROSŁAWICZKI

MIROSŁAWICE

SIEDLAKOWICE

KRYSZTAŁOWICE

OLBRACHTOWICE (WRONIA NA WYS. NR 8)

RĘKÓW PĘTLA

STARY ZAMEK II (CENTRALNA NA WYS. NR 13)

STARY ZAMEK I

RĘKÓW PĘTLA

06:4206:50

06:55

06:57

07:04

07:06

07:09

07:13

07:16

07:18

07:20

ODWÓZ KURS I

Przystanek  Godzina odjazdu
RĘKÓW SZKOŁA 13:10

ODWÓZ KURS II

Przystanek  Godzina odjazdu
RĘKÓW PĘTLA 14:50