Konkurs matematyczny „Kangur” – ruszają zapisy

„KANGUR 2021”

odbędzie się 18 marca 2021

lub

(z nowego regulaminu konkursu np § 20)

„Jeżeli przeprowadzenie Konkursu w poszczególnych szkołach będzie niemożliwe, Komitet Organizacyjny Konkursu może zdecydować o jego przeprowadzeniu za pośrednictwem internetu,
we współpracy ze Szkolnymi Koordynatorami Konkursu. W takiej sytuacji Komitet wyznacza datę i czas konkursu oddzielnie dla każdej kategorii lub poziomu wiekowego.

Ponadto, z uwagi na brak kontroli, nie przyznaje się nagród, o których mowa w § 19 niniejszego Regulaminu. Zamiast nagród przewidziane są upominki
dla uczestników wskazanych przez Szkolnych Koordynatorów Konkursu.
Czas rozwiązywania testu za pośrednictwem internetu zostaje wydłużony do 90 minut.”

Na razie 18 marca przygotowujemy się do konkursu tradycyjnego (papierowego) dla wszystkich. Organizator konkursu w Toruniu jest przygotowany na ewentualny inny termin online (z innymi zadaniami dla każdej kategorii) i on podejmie decyzję w razie zaistnienia ograniczeń związanych z pandemią.

Zgłoszenia (uczniowie kl. 2-8) przyjmuję do dnia 5 lutego 2021.

Koszt konkursu 10 zł.

Alicja Solecka