Zajęcia 1

05.11.2022

Temat: Rozpoznawanie ziół i poznanie ich właściwości leczniczych

Cele: 

 • poznanie wybranych ziół; nauka ich rozpoznawania; poznanie ich właściwości leczniczych;
 • uświadomienie o istnieniu naturalnych metod leczniczych. 

Przebieg zajęć:

 • uczniowie rozpoznawali zioła na podstawie prawdziwych roślin oraz ich właściwości podczas Escape Room;
 • uczniowie wykonywali 2 rodzaje syropów: z czosnku i cebuli oraz cytryny z imbirem.

Ewaluacja:

 • uczniowie zabrali ze sobą wykonane syropy oraz przepisy na nie.

Relacja na FB

Zajęcia 2

19.11.2022

Temat: Dlaczego jesteśmy tacy sami, a jednak tak różni – izolacja DNA.

Cele: 

 • poznanie budowy DNA i jego występowania we wszystkich organizmach żywych;
 • izolacja DNA z truskawki i z własnej śliny;
 • samodzielne wykonanie modelu DNA.

Przebieg zajęć:

 • uczniowie zostali uświadomieni, że wszystkie organizmy zbudowane są z DNA, którego model jest taki sam;
 • uczniowie wyizolowali DNA z truskawki oraz własnej śliny, które następnie oglądali pod mikroskopem stereoskopowym;
 • uczniowie wykonywali model DNA.

Ewaluacja:

 • uczniowie zabrali ze sobą wykonane modele DNA.

Relacja na FB

Zajęcia 3 10.12.2022

Temat: Jak przebiega trawienie – wykonanie modelu układu pokarmowego i obserwacja drogi pokarmu.

Cele: 

 • poznanie budowy układu pokarmowego oraz składników pokarmowych;
 • wykonanie modelu układu pokarmowego i obserwacja drogi pokarmu z pomocą banana;
 • wykrywanie białek, tłuszczy i cukrów w wybranych produktach spożywczych;
 • wykonanie pomocy naukowej na temat przebiegu trawienia pokarmu.

Przebieg zajęć:

 • uczniowie na podstawie samodzielnego wykonania modelu układu pokarmowego poznali jego budowę oraz etapy trawienia;
 • uczniowie wykonywali doświadczenia chemiczne wykrywania białek, tłuszczy i cukrów w wybranych produktach; spożywczych i zostali uświadomieni, że nie we wszystkich produktach spożywczych występują wszystkie składniki pokarmowe, jakie są niezbędne do funkcjonowania naszego organizmu;
 • uczniowie wykonywali pomoc dydaktyczną na temat przebiegu trawienia pokarmu.

Ewaluacja:

 • uczniowie zabrali ze sobą wykonane pomoce dydaktyczne na temat przebiegu trawienia pokarmu.

Zajęcia 4

14.01.2023

Temat: Współpraca układu oddechowego i krwionośnego.

Cele: 

 • poznanie budowy układu oddechowego i krwionośnego;
 • wykonanie modelu układu oddechowego i obserwacja drogi powietrza oraz wymiany gazowej;
 • poznanie budowy serca oraz słuchanie jego bicia za pomocą stetoskopu;
 • poznanie obiegów krwi;
 • nauczenie się wykonywać RKO i posługiwać się AED.

Przebieg zajęć:

 • uczniowie za pomocą przedmiotów do ćwiczeń zamienili  się w gazy i poznali budowę układu oddechowego poprzez przenoszenie tlenu i dwutlenku węgla;;
 • uczniowie wykonywali model układu oddechowego i poznali mechanizm pracy płuc;
 • uczniowie poznali pracę serca poprzez słuchania jego bicia wykonując doświadczenie (przed i po wysiłku fizycznym);
 • uczniowie poznali budowę serca za pomocą modelu serca, pomocy dydaktycznej – pompy;
 • uczniowie poznali obiegi krwi poprzez układaniu modelu za pomocą magnetycznego schematu;
 • uczniowie obserwowali pod mikroskopem narządy budujące układ oddechowy i krwionośny oraz krew
 • uczniowie przeprowadzili RKO oraz nauczyli posługiwać się AED

Ewaluacja:

 • uczniowie zabrali ze sobą wykonane pomoce dydaktyczne dotyczące budowy układu oddechowego, serca i układu krwionośnego;
 • nauczyli  się wykonywać RKO oraz posługiwać się AED.

Relacja na FB

Zajęcia 5

28.01.2023

Temat: Z czego zbudowane są organizmy

Cele: 

 • poznanie budowy komórkowej organizmów oraz rodzajów i budowy tkanek;
 • poznanie budowy mikroskopu oraz praktycznego posługiwania się nim;
 • oglądanie preparatów stałych: komórek, tkanek roślinnych i zwierzęcych;
 • samodzielne wykonanie preparatów z części roślin.

Przebieg zajęć:

 • uczniowie poznali budowę komórkową organizmów oraz cechy charakterystyczne typów komórek oraz podział tkanek roślinnych i zwierzęcych na podstawie zajęć z miniwykładem oraz quizem utworzonej i przeprowadzonej na quizizz.com;
 • uczniowie poznali budowę mikroskopu oraz technikę posługiwania się nim poprzez oglądanie preparatów stałych;
 • uczniowie poznali metodę sporządzania preparatów z części roślin: skórki cebuli, płatka kwiatu, liścia, trawy i mchu.

Ewaluacja:

 • uczniowie wykonali samodzielnie zdjęcia własnych preparatów spod mikroskopu;
 • uczniowie zabrali ze sobą karty pracy z budowy komórek i tkanek oraz budowy mikroskopu i sposobu wykonywania preparatów

Relacja na FB

Wycieczka warsztatowa 1 

31.01.2023

Cele: 

 • poznanie walorów przyrodniczych okolic Kletna;
 • zwiedzanie Jaskini Niedźwiedziej;
 • zwiedzanie Muzeum Ziemi.

Przebieg zajęć:

 • uczniowie poznali walory przyrodnicze okolic Kletna poprzez krótką wędrówkę po lesie;
 • uczniowie zwiedzili Jaskinię Niedźwiedzią w Kletnie z przewodnikiem;
 • uczniowie zwiedzili Muzeum Ziemi w Kletnie z przewodnikiem.

Ewaluacja:

 • uczniowie poznali ciekawostki na temat ewolucji, historii Ziemi, powstawania nacieków skalnych, prac archeologicznych i paleontologicznych, powstawania i różnorodności minerałów; 
 • uczniowie zobaczyli nacieki skalne, różnorodność minerałów, skamieniałości wymarłych organizmów, kości wymarłych zwierząt.

Relacja na FB

Zajęcia 6

11.02.2023

Temat: Rozdzielanie mieszanin

Cele: 

 • poznanie zasad BHP oraz czym jest chemia;
 • poznanie szkła i sprzętu laboratoryjnego oraz zapoznanie się z odczynnikami chemicznymi i ich kartami charakterystyk;
 • poznanie układu okresowego pierwiastków i nauka odczytywania z nich symboli pierwiastków; nauka rozpoznawanie metali i niemetali oraz stanu skupienia pierwiastków;
 • poznanie jak opisywać doświadczenia chemiczne, opisywać obserwacje i wyciągać wnioski;
 • poznanie różnic między związkiem chemicznym a mieszaniną;
 • poznanie rodzajów mieszanin oraz sposobów ich rozdzielania w zależności od właściwości substancji.

Przebieg zajęć:

 • uczniowie poznali zasady BHP obowiązujące na zajęciach chemicznych oraz poznali, czym jest chemia;
 • uczniowie poznali szkło laboratoryjne podczas zadania z dopasowywaniem nazw do wybranego szkła laboratoryjnego, poznali sprzęt laboratoryjny używany do doświadczeń i zapoznali się z odczynnikami chemicznymi – co zawierają na opakowaniach;
 • uczniowie zaznajomili się z układem okresowym pierwiastków, nauczyli się odczytywać symbole pierwiastków, a także podczas zadania z badaniem właściwości metali i niemetali, odczytywać z układu, jakie pierwiastki są metalami, a jakie niemetalami oraz jakie mają stany skupienia;
 • uczniowie podczas wykonywania 3 doświadczeń nauczyli się jak prawidłowo opisać doświadczenia, jak opisywać obserwacje oraz wyciągać wnioski;
 • uczniowie podczas wykonywania 3 doświadczeń nauczyli się: jak rozróżnić związek chemiczny od mieszaniny, poznali 3 rodzaje mieszanin (roztwór właściwy, koloid, zawiesina) oraz jak rozdzielić mieszaniny 5 sposobami w zależności od właściwości substancji (sito, magnes, dekantacja, sedymentacja, filtracja, rozdzielacz).

Ewaluacja:

 • uczniowie zabrali ze sobą zalaminowane układu okresowe pierwiastków.

Relacja na FB: LINK

Zajęcia 7

04.03.2023

Temat: Ukryte kolory w roślinach – chromatografia

Cele: 

 • poznanie roztworów nienasyconych i nasyconych na przykładzie procesu krystalizacji;
 • poznanie metody rozdzielania mieszanin – chromatografii bibułowej;
 • poznanie rodzajów barwników, jakie występują w roślinach.

Przebieg zajęć:

 • uczniowie poznali metodę krystalizacji sporządzając roztwór nienasycony i nasycony;
 • uczniowie podczas wykonywania 2 doświadczeń nauczyli się co to jest chromatografia bibułowa; poznali terminy: sorbent, eluent, elucja; poznali barwniki fotosyntetyczne oraz ochronne, które występują w roślinach; 
 • uczniowie wykonali chromatografię bibułową wybranych barwników laboratoryjnych oraz ekstrakcji barwników fotosyntetycznych z wybranych liści roślin.

Ewaluacja:

 • uczniowie zabrali ze sobą paski bibuły z rozdzielonymi kolorami oraz zabiorą ze sobą na kolejnych zajęciach produkty krystalizacji.

Relacja na FB

Zajęcia 8

25.03.2023

Temat: Dlaczego rosną glony w basenie i czemu nie zawsze są bogate plony 

– badanie pH wody i gleby

 

Cele: 

 • poznanie, co to jest pH;
 • poznanie metod badania pH;
 • badanie pH wody i gleby próbek przyniesionych ze swojej okolicy.

Przebieg zajęć:

 • uczniowie poznali, co to jest pH;
 • uczniowie podczas wykonywania doświadczeń poznali metody badania pH za pomocą pasków uniwersalnych, wywaru z czerwonej kapusty oraz wykrywania zasad i kwasów metodą laboratoryjną za pomocą fenoloftaleiny oraz oranżu metylowego;
 • uczniowie badali przyniesione próbki gleby za pomocą wskaźnika oraz pasków uniwersalnych oraz próbki wody za pomocą pasków uniwersalnych i pHmetru;
 • uczniowie podczas doświadczenia dowiedzieli się, że można zmieniać pH gleby w wyniku wapnowania za pomocą kredy (CaCO3).

Ewaluacja:

 • uczniowie dowiedzieli się jaką mają pH gleby oraz wody w swojej okolicy.

Relacja na FB

Zajęcia 9

15.04.2023

Temat: Bezkręgowce i ich budowa – wykonywanie preparatów

Cele: 

 • poznanie systematyki bezkręgowców i cech charakterystycznych poszczególnych grup;
 • obserwacja żywych bezkręgowców;
 • obserwacja przedstawicieli poszczególnych grup za pomocą mikroskopu, stereoskopu oraz na podstawie samodzielnie wykonanych preparatów.

Przebieg zajęć:

 • uczniowie poznali systematykę bezkręgowców i cechy charakterystyczne dla poszczególnych grup;
 • uczniowie obserwowali żywe okazy bezkręgowców: dżdżownicę, kraba i patyczaka;
 • uczniowie obserwowali okazy bezkręgowców za pomocą narządu wzroku i dotyku;
 • uczniowie obserwowali okazy bezkręgowców za pomocą mikroskopu i stereoskopu;
 • uczniowie wykonywali samodzielne preparaty z części ciała owadów;
 • uczniowie otrzymali pomoc naukową o grupach bezkręgowców, gdzie wykonywali własne rysunki na podstawie obserwacji.

Ewaluacja:

 • uczniowie zabrali ze sobą przygotowaną pomoc naukową o bezkręgowcach wraz ze swoimi rysunkami z obserwacji.

Relacja na FB

Wycieczka warsztatowa 2 

24-26.04.2023

Cele: 

 • poznanie walorów przyrodniczych okolic Warszawy oraz Białowieskiego Parku Narodowego – Rezerwat ścisły i Rezerwatu Żubrów;;
 • zwiedzanie Centrum Nauki Kopernik + Planetarium + laboratorium chemiczne dla uczniów kl. 7-8;
 • zwiedzanie Łazienek Królewskich w Warszawie.

Przebieg wycieczki:

 • uczniowie poznali walory przyrodnicze okolic Warszawy;
 • uczniowie zwiedzili Centrum Nauki Kopernik + Planetarium, a dodatkowo uczniowie kl. 7-8 wzięli udział w laboratoriach chemicznych o temacie “Samochód na wodę”;
 • uczniowie zwiedzili Białowieski Park Narodowy – Rezerwat ścisły z przewodnikiem oraz Rezerwat Żubrów z przewodnikiem;
 • uczniowie zwiedzili Łazienki Królewskie w Warszawie.

Ewaluacja

 • uczniowie poznali walory przyrodnicze okolic Warszawy w czasie podróży busem oraz podczas noclegów w Siedlisku Leluja, gdzie pielęgnowane są walory wiejskie wraz z tradycjami (chaty wiejskie wraz ze sztuką wiejską), życie zgodnie z naturą (zabawy na świeżym powietrzu, kształtowanie szacunku do przyrody: budki lęgowe, domki dla owadów oraz darów natury w postaci żywności, a także poznanie zwyczajów zwierząt gospodarskich: owce, kozy, kury, gęsi, psy);
 • uczniowie w Planetarium nauczyli się rozpoznawać niektóre konstelacje oraz dowiedzieli się jak powstała Ziemia podczas filmu; w Centrum Nauki Kopernik poznali działanie różnych przyrządów oraz w wyniku obserwacji wzbogacili swoją wiedzę z dziedziny biologii, chemii, fizyki, muzyki i innych; podczas laboratoriów chemicznych uczniowie kl. 7-8 dowiedzieli się i nauczyli jak można otrzymać paliwo na wodę i uruchomili dzięki temu wiatrak, gwizdek i samochodzik;
 • uczniowie podczas zwiedzenia Białowieskiego Parku Narodowego – Rezerwat ścisły oraz Rezerwat Żubrów poznali ich historię oraz cel ochrony tego obszaru, zobaczyli gatunki roślin zielnych oraz unikatowe okazy drzew, a także gatunki zwierząt, w tym żubry i żubronie.
 • uczniowie zobaczyli Łazienki Królewskie w Warszawie, gdzie mogli podziwiać różne gatunki roślin oraz zwierząt.

Dzień 1 Relacja na FB

              Relacja na FB

Dzień 2 Relacja na FB

Dzień 3 Relacja na FB

 

Wycieczka warsztatowa 3

05.05.2023

Cele: 

 • zwiedzanie Ogrodu Botanicznego we Wrocławiu;
 • zwiedzanie Muzeum Przyrodniczego we Wrocławiu.

Przebieg zajęć:

 • uczniowie zwiedzili Ogród Botaniczny we Wrocławiu z przewodnikiem;
 • uczniowie zwiedzili Muzeum Przyrodnicze we Wrocławiu z przewodnikiem.

Ewaluacja:

 • uczniowie poznali różne fakty i ciekawostki na temat roślin i zwierząt;
 • uczniowie poznali i zobaczyli różne gatunki i odmiany roślin, dowiedzieli się jak się tworzy i dokumentuje;
 • uczniowie poznali i zobaczyli grupy oraz ciekawe gatunki zwierząt;
 • poznali terminologię botaniczną i zoologiczną.

Relacja na FB

Zajęcia 10

13.05.2023

Temat: Ćwiczenia terenowe w łapaniu owadów i sztuka ich konserwacji.

Cele: 

 • poznanie ekosystemu łąki rękowskiej i obserwacja różnych napotkanych organizmów;
 • poznanie metod dokumentacji organizmów występujących na danym terenie i konserwacji owadów oraz roślin.

Przebieg zajęć:

 • uczniowie podczas ćwiczeń terenowych po łące w Rękowie obserwowali napotkany organizmy;
 • uczniowie nauczyli się preparowania owadów oraz dokumentowania występowania owadów na wybranym terenie;
 • uczniowie nauczyli się konserwacji organizmów za pomocą metody zatapiania ich w żywicy epoksydowej.

Ewaluacja:

 • uczniowie zabrali ze sobą spreparowane owady i rośliny.

Relacja na FB

 

Wycieczka warsztatowa 4

29-31.05.2023

Cele: 

 • poznanie walorów przyrodniczych okolic Łeby oraz Słowińskiego Parku Narodowego;
 • zwiedzanie Fokarium w Łebie.

Przebieg wycieczki:

 • uczniowie poznali walory przyrodnicze okolic Łeby – Morze Bałtyckie, Jezioro Sarbskie;
 • uczniowie zwiedzili Słowiński Park Narodowy wraz z Muzeum Słowińskiego Parku Narodowego, latarnią Czołpińską i wydmą Czołpińską;
 • uczniowie zwiedzili Fokarium – Sea Park w Łebie.

Ewaluacja

 • uczniowie poznali walory przyrodnicze okolic Łeby – Morze Bałtyckie, Jezioro Sarbskie oraz obserwowali gatunki tam występujące (m. in. rośliny, mchy, porosty, ptaki, owady, żaby);
 • uczniowie zwiedzili Słowiński Park Narodowy, a w nim Muzeum Słowińskiego Parku Narodowego, latarnię Czołpińską, pas przybrzeżny Morza Bałtyckiego i wydmę Czołpińską;
 • uczniowie w Sea Park poznali foki, uchatki, kotiki i ich zwyczaje, zwiedzili interaktywne Oceanarium prehistoryczne oraz interaktywne akwarium z gatunkami żyjącymi obecnie oraz poznali gatunki wodne w postaci rzeźb w naturalnych rozmiarach.

Dzień 1 Relacja na FB

              Relacja na FB

Dzień 2 Relacja na FB

Dzień 3 Relacja na FB

Click here to add your own text