Zajęcia 1

05.11.2022

Temat: Rozpoznawanie ziół i poznanie ich właściwości leczniczych

Cele: 

 • poznanie wybranych ziół; nauka ich rozpoznawania; poznanie ich właściwości leczniczych;
 • uświadomienie o istnieniu naturalnych metod leczniczych. 

Przebieg zajęć:

 • uczniowie rozpoznawali zioła na podstawie prawdziwych roślin oraz ich właściwości podczas Escape Room;
 • uczniowie wykonywali 2 rodzaje syropów: z czosnku i cebuli oraz cytryny z imbirem.

Ewaluacja:

 • uczniowie zabrali ze sobą wykonane syropy oraz przepisy na nie.

Relacja na FB

Zajęcia 2

19.11.2022

Temat: Dlaczego jesteśmy tacy sami, a jednak tak różni – izolacja DNA.

Cele: 

 • poznanie budowy DNA i jego występowania we wszystkich organizmach żywych;
 • izolacja DNA z truskawki i z własnej śliny;
 • samodzielne wykonanie modelu DNA.

Przebieg zajęć:

 • uczniowie zostali uświadomieni, że wszystkie organizmy zbudowane są z DNA, którego model jest taki sam;
 • uczniowie wyizolowali DNA z truskawki oraz własnej śliny, które następnie oglądali pod mikroskopem stereoskopowym;
 • uczniowie wykonywali model DNA.

Ewaluacja:

 • uczniowie zabrali ze sobą wykonane modele DNA.

Relacja na FB

Zajęcia 3 10.12.2022

Temat: Jak przebiega trawienie – wykonanie modelu układu pokarmowego i obserwacja drogi pokarmu.

Cele: 

 • poznanie budowy układu pokarmowego oraz składników pokarmowych;
 • wykonanie modelu układu pokarmowego i obserwacja drogi pokarmu z pomocą banana;
 • wykrywanie białek, tłuszczy i cukrów w wybranych produktach spożywczych;
 • wykonanie pomocy naukowej na temat przebiegu trawienia pokarmu.

Przebieg zajęć:

 • uczniowie na podstawie samodzielnego wykonania modelu układu pokarmowego poznali jego budowę oraz etapy trawienia;
 • uczniowie wykonywali doświadczenia chemiczne wykrywania białek, tłuszczy i cukrów w wybranych produktach; spożywczych i zostali uświadomieni, że nie we wszystkich produktach spożywczych występują wszystkie składniki pokarmowe, jakie są niezbędne do funkcjonowania naszego organizmu;
 • uczniowie wykonywali pomoc dydaktyczną na temat przebiegu trawienia pokarmu.

Ewaluacja:

 • uczniowie zabrali ze sobą wykonane pomoce dydaktyczne na temat przebiegu trawienia pokarmu.

Zajęcia 4

14.01.2023

Temat: Współpraca układu oddechowego i krwionośnego.

Cele: 

 • poznanie budowy układu oddechowego i krwionośnego;
 • wykonanie modelu układu oddechowego i obserwacja drogi powietrza oraz wymiany gazowej;
 • poznanie budowy serca oraz słuchanie jego bicia za pomocą stetoskopu;
 • poznanie obiegów krwi;
 • nauczenie się wykonywać RKO i posługiwać się AED.

Przebieg zajęć:

 • uczniowie za pomocą przedmiotów do ćwiczeń zamienili  się w gazy i poznali budowę układu oddechowego poprzez przenoszenie tlenu i dwutlenku węgla;;
 • uczniowie wykonywali model układu oddechowego i poznali mechanizm pracy płuc;
 • uczniowie poznali pracę serca poprzez słuchania jego bicia wykonując doświadczenie (przed i po wysiłku fizycznym);
 • uczniowie poznali budowę serca za pomocą modelu serca, pomocy dydaktycznej – pompy;
 • uczniowie poznali obiegi krwi poprzez układaniu modelu za pomocą magnetycznego schematu;
 • uczniowie obserwowali pod mikroskopem narządy budujące układ oddechowy i krwionośny oraz krew
 • uczniowie przeprowadzili RKO oraz nauczyli posługiwać się AED

Ewaluacja:

 • uczniowie zabrali ze sobą wykonane pomoce dydaktyczne dotyczące budowy układu oddechowego, serca i układu krwionośnego;
 • nauczyli  się wykonywać RKO oraz posługiwać się AED.

Relacja na FB

Zajęcia 5

28.01.2023

Temat: Z czego zbudowane są organizmy

Cele: 

 • poznanie budowy komórkowej organizmów oraz rodzajów i budowy tkanek;
 • poznanie budowy mikroskopu oraz praktycznego posługiwania się nim;
 • oglądanie preparatów stałych: komórek, tkanek roślinnych i zwierzęcych;
 • samodzielne wykonanie preparatów z części roślin.

Przebieg zajęć:

 • uczniowie poznali budowę komórkową organizmów oraz cechy charakterystyczne typów komórek oraz podział tkanek roślinnych i zwierzęcych na podstawie zajęć z miniwykładem oraz quizem utworzonej i przeprowadzonej na quizizz.com;
 • uczniowie poznali budowę mikroskopu oraz technikę posługiwania się nim poprzez oglądanie preparatów stałych;
 • uczniowie poznali metodę sporządzania preparatów z części roślin: skórki cebuli, płatka kwiatu, liścia, trawy i mchu.

Ewaluacja:

 • uczniowie wykonali samodzielnie zdjęcia własnych preparatów spod mikroskopu;
 • uczniowie zabrali ze sobą karty pracy z budowy komórek i tkanek oraz budowy mikroskopu i sposobu wykonywania preparatów

Relacja na FB

Wycieczka warsztatowa 1 

31.01.2023

Cele: 

 • poznanie walorów przyrodniczych okolic Kletna;
 • zwiedzanie Jaskini Niedźwiedziej;
 • zwiedzanie Muzeum Ziemi.

Przebieg zajęć:

 • uczniowie poznali walory przyrodnicze okolic Kletna poprzez krótką wędrówkę po lesie;
 • uczniowie zwiedzili Jaskinię Niedźwiedzią w Kletnie z przewodnikiem;
 • uczniowie zwiedzili Muzeum Ziemi w Kletnie z przewodnikiem.

Ewaluacja:

 • uczniowie poznali ciekawostki na temat ewolucji, historii Ziemi, powstawania nacieków skalnych, prac archeologicznych i paleontologicznych, powstawania i różnorodności minerałów; 
 • uczniowie zobaczyli nacieki skalne, różnorodność minerałów, skamieniałości wymarłych organizmów, kości wymarłych zwierząt.

Relacja na FB

Zajęcia 6

11.02.2023

Temat: Rozdzielanie mieszanin

Cele: 

 • poznanie zasad BHP oraz czym jest chemia;
 • poznanie szkła i sprzętu laboratoryjnego oraz zapoznanie się z odczynnikami chemicznymi i ich kartami charakterystyk;
 • poznanie układu okresowego pierwiastków i nauka odczytywania z nich symboli pierwiastków; nauka rozpoznawanie metali i niemetali oraz stanu skupienia pierwiastków;
 • poznanie jak opisywać doświadczenia chemiczne, opisywać obserwacje i wyciągać wnioski;
 • poznanie różnic między związkiem chemicznym a mieszaniną;
 • poznanie rodzajów mieszanin oraz sposobów ich rozdzielania w zależności od właściwości substancji.

Przebieg zajęć:

 • uczniowie poznali zasady BHP obowiązujące na zajęciach chemicznych oraz poznali, czym jest chemia;
 • uczniowie poznali szkło laboratoryjne podczas zadania z dopasowywaniem nazw do wybranego szkła laboratoryjnego, poznali sprzęt laboratoryjny używany do doświadczeń i zapoznali się z odczynnikami chemicznymi – co zawierają na opakowaniach;
 • uczniowie zaznajomili się z układem okresowym pierwiastków, nauczyli się odczytywać symbole pierwiastków, a także podczas zadania z badaniem właściwości metali i niemetali, odczytywać z układu, jakie pierwiastki są metalami, a jakie niemetalami oraz jakie mają stany skupienia;
 • uczniowie podczas wykonywania 3 doświadczeń nauczyli się jak prawidłowo opisać doświadczenia, jak opisywać obserwacje oraz wyciągać wnioski;
 • uczniowie podczas wykonywania 3 doświadczeń nauczyli się: jak rozróżnić związek chemiczny od mieszaniny, poznali 3 rodzaje mieszanin (roztwór właściwy, koloid, zawiesina) oraz jak rozdzielić mieszaniny 5 sposobami w zależności od właściwości substancji (sito, magnes, dekantacja, sedymentacja, filtracja, rozdzielacz).

Ewaluacja:

 • uczniowie zabrali ze sobą zalaminowane układu okresowe pierwiastków.

Relacja na FB: LINK

Zajęcia 7

04.03.2023

Temat: Ukryte kolory w roślinach – chromatografia

Cele: 

 • poznanie roztworów nienasyconych i nasyconych na przykładzie procesu krystalizacji;
 • poznanie metody rozdzielania mieszanin – chromatografii bibułowej;
 • poznanie rodzajów barwników, jakie występują w roślinach.

Przebieg zajęć:

 • uczniowie poznali metodę krystalizacji sporządzając roztwór nienasycony i nasycony;
 • uczniowie podczas wykonywania 2 doświadczeń nauczyli się co to jest chromatografia bibułowa; poznali terminy: sorbent, eluent, elucja; poznali barwniki fotosyntetyczne oraz ochronne, które występują w roślinach; 
 • uczniowie wykonali chromatografię bibułową wybranych barwników laboratoryjnych oraz ekstrakcji barwników fotosyntetycznych z wybranych liści roślin.

Ewaluacja:

 • uczniowie zabrali ze sobą paski bibuły z rozdzielonymi kolorami oraz zabiorą ze sobą na kolejnych zajęciach produkty krystalizacji.

Relacja na FB

Zajęcia 8

25.03.2023

Temat: Dlaczego rosną glony w basenie i czemu nie zawsze są bogate plony 

– badanie pH wody i gleby

Cele: 

 • poznanie, co to jest pH;
 • poznanie metod badania pH;
 • badanie pH wody i gleby próbek przyniesionych ze swojej okolicy.

Przebieg zajęć:

 • uczniowie poznali, co to jest pH;
 • uczniowie podczas wykonywania doświadczeń poznali metody badania pH za pomocą pasków uniwersalnych, wywaru z czerwonej kapusty oraz wykrywania zasad i kwasów metodą laboratoryjną za pomocą fenoloftaleiny oraz oranżu metylowego;
 • uczniowie badali przyniesione próbki gleby za pomocą wskaźnika oraz pasków uniwersalnych oraz próbki wody za pomocą pasków uniwersalnych i pHmetru;
 • uczniowie podczas doświadczenia dowiedzieli się, że można zmieniać pH gleby w wyniku wapnowania za pomocą kredy (CaCO3).

Ewaluacja:

 • uczniowie dowiedzieli się jaką mają pH gleby oraz wody w swojej okolicy.

Relacja na FB

Click here to add your own text

Click here to add your own text

Click here to add your own text

Click here to add your own text

Click here to add your own text

Click here to add your own text

Click here to add your own text

Click here to add your own text

Click here to add your own text

Click here to add your own text

Click here to add your own text