Nasza szkoła przystąpiła do projektu finansowanego przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego „Razem łatwiej”, którego celem jest profilaktyka zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w wieku 10-19 lat.
Program obejmuje wsparciem zarówno dzieci i młodzież doświadczającą smutku, samotności, myśli samobójczych czy też kryzysu psychicznego, jak i ich rodziców i opiekunów prawnych.
Pomoc można uzyskać pod nr telefonu 800 805 600 lub pisząc na adres razemlatwiej@cogitozdrowie.pl
Koordynatorem programu w szkole jest nasz pedagog szkolny – p. Monika Polewczak.
Program kierowany jest do mieszkańców Województwa Dolnośląskiego i realizowany będzie do końca roku 2025 r.
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty wsparcia.
 
Grażyna Skupin
wicedyrektor ds. pomocy 
psychologiczno- pedagogicznej