Poniżej znajduje się zaktualizowany wykaz ośrodków pomocy psychologiczno i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z województwa dolnośląskiego.