Komitet Rodzicielski

Drodzy Rodzice,
 
Rodzice z wybranych przez Państwa trójek klasowych tworzą Radę Rodziców. Rada ma za zadanie brać udział w życiu szkoły tak, aby podnosić komfort nauki naszych dzieci, ułatwiać ich integrację, rozwój zainteresowań oraz wpływać na poprawę bezpieczeństwa w szkole. Do realizacji tych zadań niezbędne jest zaangażowanie osobiste rodziców oraz środki zebrane na funduszu Rady Rodziców.
 
Składka w roku szkolnym 2020/2021 na komitet Rady Rodziców wynosi:
 
    – 20 zł na jedno dziecko w szkole,
    – 30 zł na dwójkę lub więcej dzieci w szkole.
 
Z pieniędzy tych będą korzystać pośrednio lub bezpośrednio nasze dzieci, czy przez udział w imprezach, otrzymywanie nagród, czy przez ulepszenie wyposażenia naszej szkoły.
 
Wpłaty prosimy dokonywać do końca października 2020 r. bezpośrednio na konto szkoły SKO:
 
84 1020 5138 0000 9302 0157 6230
 
w tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.
 
Środki zebrane z wpłat rodziców tworzą fundusz Rady Rodziców i są później rozdysponowywane na potrzeby dzieci naszej szkoły.

 
Przewodnicząca Rady Rodziców
Anna Pietrus