Religia i Patriotyzm

Przygotowując się do święta Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, Uczniowie poznawali historię i znaczenie pieśni Bogurodzica. Poznawali również historię objawień Maryjnych i wzięli udział w katechezie o Litanii Loretańskiej.

W domu pod opieką rodziców, a czasem zupełnie samodzielnie, wykonywali zadania związane z kultem Maryjnym – tak bardzo mocno związanym z dziejami naszego narodu. Dowodem ich zaangażowania  i szacunku dla polskiej tradycji są pięknie wykonane kolorowe ilustracje, teksty rycerskiej pieśni i kolorowe prośby skierowane do Matki Bożej.

Ogromną radością dla wszystkich nauczycieli są przesyłane prace dzieci i możliwość wstawiania wysokich ocen do dziennika. Lekcje religii stanowią integralną część wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży naszej szkoły.

Tekst: Waldemar Gajda

Zdjęcia: uczniowie: Gracjan, Jakub, Lena, Michał, Karolina, Ola, Szymon, Marcel, Nikodem, Weronika