zDolny Ślązak

Zapraszamy do udziału w konkursie zDolny Ślązak.

 

Chęć udziału uczestnictwa w etapie szkolnym należy zgłosić nauczycielowi przedmiotowemu.

Uczniowie stacjonarni: ustnie u nauczycieli przedmiotowych.

Uczniowie Edukacji Domowej: przez e-dziennik u nauczyciela przedmiotowego.

Nauczycieli przedmiotowych można znaleźć na stronie szkoły w zakładce „Kadra”.

 

Harmonogram

 

 

Link: https://zdolnyslazak.edu.pl/