Aktywne ferie

W drugim tygodniu ferii zapraszamy na zajęcia ruchowe dla wszystkich chętnych. Zajęcia będą odbywać się na platformie Teams – (grupa Aktywne ferie) od poniedziałku 11.01.2021 do piątku 15.01.2021 o godzinie 9:00.

Zaprasza Pan Ariel