„Anioły – muśnięcie skrzydeł” – konkurs

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY

„Anioły – muśnięcie skrzydeł”

XX edycja
ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci,
młodzieży i dorosłych.

Tematem konkursu są ANIOŁY – w szerokim rozumieniu, dotyczącym zarówno wiedzy,
jak i wyobrażenia. Głównym celem konkursu jest pobudzenie wyobraźni, kreacji
plastycznej, zachęcanie do czerpania inspiracji twórczych z klimatu Świąt Bożego
Narodzenia. Organizatorem konkursu jest Wałbrzyski Ośrodek Kultury.
Kategorie wiekowe:
I grupa: 5-8 lat
II grupa: 9-13 lat
III grupa: 14-18 lat
Format prac:
Maksymalny wymiar zgłaszanych prac:
I. grafiki i rysunki – maksymalnie do 100 x 70 cm;
II. obrazy – najdłuższy bok do 100 cm;
Kryteria oceny prac:
A/ zgodność prac z tematem,
B/ samodzielne i oryginalne ujęcie tematu,
C/ poziom artystyczny prac,
D/ estetyka wykonania.
Zgłoszenie do konkursu:
Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.

Pracę należy dostarczyć do
23.11.21.r. do Pani Katarzyny Piętek.