AUTOBUSY ( od 3 września) + zmiana od 19.09

Od 3 września dojazdy i powroty dzieci przedstawiają się następująco:

AUTOBUS NR 3 DOWÓZ STAŁY 2019 2020 

AUTOBUS NR 3 – ZMIANA OD 19 WRZEŚNIA 2019:AUTOBUS NR 3 -ZMIANA OD 19 WRZEŚNIA

AUTOBUS NR 3 POWROTY STAŁE 2019 2020

AUTOBUS NR 4 Sobótka szkoły popołudnie stałe od 4 września

AUTOBUS NR 4 POWROTY STAŁE 2019 2020