Czerwcowe dni wolne

Zarządzeniem Dyrektora numer 8/2020 wprowadzono dni wolne od zajęć dydaktycznych:

  • 12 czerwca (piątek po Bożym Ciele),

  • 16-18 czerwca (egzaminy ósmoklasisty)

  • 25 czerwca (czwartek przed końcem roku szkolnego).