Dla klasy 8 i nie tylko… Trzepot motywacji.

„Szukaj motyli…”

Droga klaso 8, ale również 7 i 6 i młodsze… Drodzy Rodzice Uczniów.

Czas, który doświadczamy to ciężki czas. Ciężki, bo nikomu nieznany, ciężki bo nikt się tego nie spodziewał, ciężki, bo wszyscy musimy sobie radzić bez instrukcji obsługi. Ale ciężki czas to czas, który może być równie złym jak i dobrym. Wszystko zależy od puntu siedzenia 😉

To czas na łatwe oceny, hmmm… Kto by z tego nie skorzystał? Czas na indywidualne konsultacje z nauczycielami. Czas na sprawdziany online. Kto by się tego spodziewał? 

Kochani, jesteście Pierwsi w historii. Będzie co opowiadać kiedyś tam 😉

Ale ten czas to czas na poznanie nowych umiejętności, jakim jest organizacja pracy, poszukiwanie informacji, znalezienie informacji – to jest niesamowity sukces. To czas na przełamanie barier, żeby porozumiewać się online, nie tylko ze znajomymi, ale także z nauczycielami i innymi specjalistami, którzy są z Wami i służą pomocą. Bo prośba o pomoc, jaką są konsultacje, porada to również umiejętność. To czas kiedy można poznać internet nie tylko jako gry i filmiki z kotami, ale jako narzędzie komunikacji, informacji, poznania nowych aplikacji = to też umiejętności i sukcesy każdego z Was. Co w przyszłości się na pewno przyda.

Skoro już jest ciężko, to przynajmniej korzystajmy z pozytywów zaistniałej sytuacji = nabytych umiejętności i wiedzy nikt Wam nie zabierze.

Szukajcie motyli 🙂

Jakich motyli? Polecam filmik poniżej i dalsze, jeśli temat zainteresuje:

Obejrzyj filmik

Przy okazji, jeśli ktoś – Uczeń, Rodzic, Nauczyciel, ma ochotę pochwalić się swoimi sukcesami – i tymi małymi i tymi większymi –  w tej trudnej sytuacji zdalnej nauki, może do mnie pisać na mail: kleinaada@gmail.com lub po prostu umieścić to w komentarzu poniżej.

Pamiętajcie, że Jesteśmy Razem jako społeczeństwo rękowskie. Teraz online, bo nieważna jest odległość.

Wasz Doradca Zawodowy

Ada Kleina

7589 komentarzy:
 1. Jami says:

  Ten Startups That Will Revolutionize The Double Glazing Company Near Me Industry For
  The Better double glazed windows repair (Jami)

 2. repair says:

  Repairing Double Glazed Windows Tips To Relax Your Everyday Lifethe Only Repairing Double Glazed Windows Trick That Everyone
  Should Be Able To repair

 3. Carmela says:

  Guide To Replacement Upvc Window Handles: The Intermediate Guide Towards Replacement
  Upvc Window Handles replacement upvc window handles,
  Carmela,

 4. Hal says:

  Are You Responsible For An Best Buy Mobility Scooters Budget?

  10 Unfortunate Ways To Spend Your Money best mobility scooters
  for sale near me (Hal)

 5. Larue says:

  A Trip Back In Time What People Said About Cheapest Online Grocery Shopping Uk 20 Years Ago Hypoallergenic Skin Care Lotion (Larue)

 6. Cindi says:

  What’s The Current Job Market For Mesothelioma Workers Compensation Professionals?
  mesothelioma workers compensation (Cindi)

 7. drugs says:

  Dangerous Drugs Lawyer Tools To Make Your Daily Lifethe One Dangerous Drugs Lawyer Trick That Should Be Used By Everyone Be Able To drugs

 8. Vimeo says:

  Many companies offer free case reviews for mesothelioma sufferers.
  This gives you the opportunity to learn about the way a company handles these
  claims and decide whether they are the right fit for you.

  Also visit my web site – Vimeo