Dni wolne – przypominajka

Drodzy Uczniowie i Rodzice,

przypominamy, że zgodnie z zarządzeniem Dyrektora dni 09 i 10 listopada (poniedziałek, wtorek) są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Rodziców uczniów klas 0-3, którzy nie będą w stanie zapewnić opieki swoim dzieciom w tym czasie, prosimy o poinformowanie przez e-dzienniki P. Grażynę Skupin do 06.11.2020 r. do godz. 12.00.

Małe Przedszkole w tych dniach jest czynne.

Dyrekcja