Harmonogram powrotu uczniów do stacjonarnej nauki w szkole

  • 4 maja do nauki stacjonarnej wracają uczniowie klas I-III szkół podstawowych. Pozostałe klasy uczą się nadal zdalnie.
  • 17 maja uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.). O szczegółowych informacjach na temat nauczania hybrydowego w naszej szkole zostaną Państwo powiadomieni w niedługim czasie.
  • 31 maja wszyscy uczniowie wracają do nauki stacjonarnej, czyli po prostu do szkoły.

Informacje: Harmonogram powrotu uczniów do stacjonarnej nauki w szkołach i placówkach