Instrukcja Obsługi Nastolatka – cz. 4 „Kary”

„Kary?”

„Kary nie powinny być pomszczeniem przewinień,
lecz mają chronić w przyszłości od złego.”

Jan Amos Komeński

„Każdy człowiek popełnia błędy,
ale tylko mądry potrafi się na nich uczyć.”

Sir Winston Churchill

U starszej młodzieży nieposłuszeństwo jest wyrazem poszukiwania własnej tożsamości, ćwiczenia swojego „Ja”. Specyficzny dla okresu dorastania negatywizm może przybrać formę arogancji czy prowokowania, najczęściej jednak przejawia się w łagodnych formach droczenia się, ociągania, marudzenia lub krótkotrwałych wybuchach złości, skierowanych bardziej przeciw światu niż przeciw konkretnej osobie czy sytuacji.

Zdarza się, że negatywizm wyzwala u młodzieży potrzebę czynów nadzwyczajnych, dokonywanych „dla draki”, nie mających podtekstów chuligańskich. Młodzież chce w ten sposób popisać się swoja brawurą, odwagą. U podstaw tych zachowań leży zazwyczaj chęć rozładowania napięcia emocjonalnego.

Z odwrotną sytuacją spotykamy się, gdy młody człowiek jest nadmiernie podporządkowany, zawsze zachowuje się wzorowo, nie przejawia protestu – wtedy można przypuszczać, że jest on zahamowany, a w przyszłości będzie osobą zależną, łatwo ulegającą wpływom innych ludzi.

Termin „złe zachowanie” jest często nadużywany przez rodziców i w wielu sytuacjach oznacza zachowanie nieodpowiednie i kłopotliwe, które często wynika z pragnienia nastolatka, aby jak najszybciej usamodzielnić się i uniezależnić.

Pojęcie „dyscyplina” też najczęściej kojarzy się z wymierzaniem kary, podczas gdy ma ono mieć związek z wychowaniem.

Nie zwracaj więc zbyt wielkiej uwagi na złe zachowanie,

lecz na potrzeby twojego dziecka.

 

Warto zawsze pamiętać o tym, że:

 • Niezależnie od tego, czy zdajemy sobie z tego sprawę czy nie, wszystkie nasze słowa i czyny, a nawet postawy, zawierają w sobie element wyboru.
 • Nastolatki muszą nauczyć się myśleć o każdym swoim wyborze w kontekście konsekwencji dla siebie i innych. Nawet jeśli wybór nie odpowiada ich oczekiwaniom, to zawsze, kiedy już został dokonany, oznacza odpowiedzialność za to, czy jest etyczny i moralny.
 • Każda zasada, reguła jest dobra tylko wtedy, gdy konsekwencje, które następują w wypadku jej nieprzestrzegania działają odstraszająco. Wykroczenie przeciw regule jest wynikiem ukrytego rachunku strat i zysków, jaki nieświadomie przeprowadza każda osoba, zanim postąpi niezgodnie z regułą. Konsekwencje muszą więc „zaboleć”, ale nie mogą być upokarzające.

Rodzice często zapominają, że konsekwencją jest również odebranie przywilejów.

 1. Przywileje to dobra materialne, usługi, produkty, które możesz zaproponować nastolatkowi. Przywilej to coś, na co trzeba zasłużyć, coś, co z definicji znajduje się pod kontrolą rodzica.
 2. Ogromną wartość dla nastolatka (ważny przywilej) stanowi np. wolność i niezależność. Twoje dziecko powinno zdobywać ją poprzez:
  • odpowiednie zachowanie;
  • udowadnianie, że potrafi odpowiedzialnie podejść do przyznanej mu swobody.
 3. Szlaban oznacza brak dostępu do wszystkiego, co znajduje się w grupie przywilejów. Zasady skutecznego szlabanu:
  • Rodzic musi mieć możliwość nadzorowania i egzekwowania szlabanu.
  • Nie może on trwać dłużej niż dwa dni.
  • Nastolatek musi być uprzedzony, jakim swoim zachowaniem może spowodować nałożenie szlabanu.

Konsekwencja sprawia, że nastolatek ma szansę:

 • zmierzyć się z tym co zrobił;
 • przejść do działania, czyli naprawić zło;
 • nauczyć się czegoś na własnych błędach;
 • stać się bardziej dojrzały i odpowiedzialny.

Pamiętaj – kara rani; konsekwencja wychowuje!

Zamiast karania:

 • Opisz co czujesz.
 • Określ oczekiwania.
 • Zaproponuj wybór.
 • Pokaż jak można naprawić postępowanie.
 • Przejdź do działania.
 • W związku opartym na miłości nie ma miejsca
  na karanie.

 

Zamiast koncentrować się na buncie nastolatka:

 1. Skup się na jego dobrych stronach.
 2. Pamiętaj, że dobra komunikacja to podstawa skutecznego rozwiązywania problemów i nieodłączna część każdej interakcji.
 3. Egzekwuj konsekwencje (zawsze najpierw pozytywne).
 4. Ustal fundamentalne zasady życia domowego i konsekwentnie ich przestrzegaj.
 5. Wspólnie z dzieckiem negocjuj rozwiązania (wręcz angażuj je do tego) dotyczące wszystkich kwestii, bez naruszania fundamentalnych zasad.
 6. Utrzymuj właściwy nadzór.
 7. Sprzyjaj dążeniu do niezależności.
 8. Upewnij się, czy twoje przekonania i oczekiwania są rozsądne.

 

Więcej informacji:

“22 alternatywy dla kary”: LINK

“6 sposobów na ochronę nastolatków przez dyscyplinę”: LINK

 

Zapraszamy do części 5: LINK

Tekst: Beata Ogonowska-Woźniak 

Grafika:www.zsercemoatopii.pl; www.poradnikzdrowie.pl;facebook.pl; slideplayer.pl; przedszkole.miekinia.pl; psychologszkolny.pl