Komunikat – przypomnienie: kończy się nabór wniosków stypendialnych „zDolny Śląsk”

4 października kończy się nabór wniosków w Programie
Stypendialnym „zDolny Śląsk”. Fundacja Edukacji Międzynarodowej
z Wrocławia zaprasza uzdolnionych uczniów do spróbowania swoich sił
w drodze do zdobycia nagród finansowych za pielęgnowanie talentów.

Szczegółowe info: Przypomnienie o XXII edycji Programu Stypendialnego zDolny Slask 2022-2023