List DKO

Wrocław 2022-02-28

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele! Koleżanki Koledzy!

W czwartek 24 lutego nad ranem putinowska Rosja zaatakowała zbrojnie
Ukrainę, rozpętała wojnę. Pokazała dobrze nam Polakom znaną od stuleci,
agresywną i brutalną twarz. Giną żołnierze i cywile, dorośli i dzieci. Cierpią
ludzie, rujnowany jest dobytek i dorobek pokoleń. Deptane są prawa człowieka,
łamane konwencje i międzynarodowe pakty. Cały naród ukraiński, armia
i państwo kierowane przez bohaterskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego
stawiają heroiczny opór najeźdźcy. W imię człowieczeństwa i polskiej racji
stanu nakazem chwili jest pomóc Ukrainie i jej obywatelom. Form wsparcia jest
wiele, każda pomoc, choćby najdrobniejsza, jest niezwykle ważna. Każdy gest
solidarności i każde ciepłe słowo mają znaczenie. Każda zbiórka, aukcja czy
koncert mają sens. Każda złotówka się liczy.
Z całego serca dziękuję Koleżankom i Kolegom za przyjazne gesty oraz
inicjatywy na rzecz naszych sąsiadów Ukraińców przebywających tak w Polsce
jak i w Ukrainie. Proszę nie ustawać w tym szlachetnym dziele, gdyż wsparcie
jest niezbędne tu i teraz, a będzie też konieczne w przyszłości.
Bardzo proszę o otoczenie psychologiczną opieką dzieci i uczniów oraz
stosowanie rekomendacji Ministerstwa Edukacji i Nauki „Jak rozmawiać
z dziećmi o wojnie w Ukrainie”.
Tysiące uchodźców z Ukrainy codziennie przekraczają granice z Polską,
wśród nich są małe dzieci i uczniowie. Część z nich pojawi się na Dolnym
Śląsku – przyjadą (już przyjeżdżają) do rodzin, przyjaciół i znajomych, którzy

wcześniej znaleźli tu studia, pracę i mieszkanie. Przybędą do gmin i powiatów,
które od lat utrzymują partnerskie relacje z wieloma miejscowościami
w Ukrainie. Dotrą do ludzi dobrej woli skorych do bezinteresownej pomocy,
których wielu na ziemi dolnośląskiej.
Dzieci uchodźców znające język polski będą przyjmowane do już
istniejących grup i oddziałów w przedszkolach i szkołach, jeśli zajdzie potrzeba
powstaną dodatkowe grupy i oddziały. Dla osób bez znajomości języka
polskiego będą tworzone oddziały przygotowawcze. Środki finansowe
w adekwatnej wysokości przekaże organom prowadzącym Ministerstwo
Edukacji i Nauki.
Zapewnienie opieki i edukacji dzieciom i młodzieży z Ukrainy jest
wyzwaniem organizacyjnym, które rośnie z każdym dniem. Aby mu sprostać
musimy działać w sposób dobrze zorganizowany, tylko wtedy będziemy
skuteczni. Dlatego jako kuratorium oświaty wchodzące w skład służb
zespolonych wojewody będziemy zbierać od dyrektorów szkół i organów
prowadzących istotne informacje, koordynować działania, przekazywać
szkołom, przedszkolom i placówkom ważne wiadomości, służyć wsparciem,
radą i pomocą.
Chwila jest historyczna, a bracia Ukraińcy w wielkiej potrzebie. Bądźmy
solidarni i wytrwali!
Niech żyje niepodległa Ukraina! Niech żyje niepodległa Polska!

Roman Kowalczyk
Dolnośląski Kurator Oświaty